Smällkaramell öppnade Tammerfors vokalmusikfestival

Tampereen Sävel sparkade i gång med Paavo Korpijaakkos nya spektakulära verk.

Tampereen Sävel

Tammerforsfilharmonikerna, Tammerfors filharmoniska kör, Sympaatti och Pirkanpojat i Tammerforshuset 7.6. Dirigent: Anna-Maria Helsing. Solist: Tommi Hakala, baryton. Körinstudering: Jani Sivén, Emmi Kleemola, Jouni Rissanen. Madetoja, Kuula, Korpijaakko.

Efter tisdagens tjuvstarter sparkade Tammerfors vokalmusikfestival, Tampereen Sävel, i gång på allvar i onsdags med Tammerforsfilharmonikernas konsert och festivalledningen med konstnärliga ledaren Sanna Valvanne i spetsen skall ha en eloge för att man, med Filharmonikerna som beställare, satsat på ett nytt verk av en lokal tonsättare.

Paavo Korpijaakko (f. 1977) hör kanske inte till den allra mest synligt uppburna kretsen av sin generations inhemska komponister, men han har redan länge gjort ett gediget jobb inom olika genrer och serverade nu en smällkaramell som heter duga i och med det drygt tjugo minuter långa stycket Keihäitä, tillägnat Korpijaakkos avhållne lärare Jouni Kaipainens minne.

Egensinnige Ville Hytönens arkaiska, mytologiskt skimrande och mystiskt mångbottnade text – ur samlingen Karsikkopuu – har av allt att döma satt fart på Korpijaakkos fantasi med besked och han tog ut de emotionella och uttrycksmässiga svängarna på ett nog så spektakulärt sätt, utan att för den skull förfalla till billigt effektsökeri.

Korpijaakkos orkesterbehandling är fantasifull och effektiv och han illustrerar textens mustiga scenerier med en imponerande klanglig virtuositet inom ramen för ett dramatiskt slagkraftigt och på det hela taget originellt tonspråk, som inte riktigt låter som något man tidigare hört. Att ge den kommenterande och stämningsförstärkande körrollen till en ungdoms- respektive gosskör var därtill en briljant idé och Tommi Hakala kramade nog ut det mesta möjliga ur sitt enormt expressiva barytonparti.

Vokal pärla

Om Korpijaakkos kantat – om man absolut vill genrebestämma stycket – avrundade konserten på ett nog så festligt sätt byggdes det redan innan pausen upp en starkt förtätad stämning medelst två av det tidiga 1900-talets mest personligt hållna inhemska verk.

Leevi Madetojas tondikt Kullervo (1913) angav omedelbart den suggestiva grundton som gick som en röd tråd genom konserten och Toivo Kuulas innerligt berörande Stabat Mater – som låg ofullbordad vid Kuulas tragiskt tidiga död 1918 och färdigställdes av vännen Madetoja – befäste ytterligare sin position som en lika sällsamt som unikt skimrande vokal pärla.

Tammerforsfilharmonikerna spelade, några rytmiska inexaktheter i Madetoja till trots, på det hela taget spänstigt och med klanglig finess under Anna-Maria Helsings inspirerande ledning. Lokala filharmoniska kören gjorde likaså bra ifrån sig, trots att vissa pianissimon kunde ha haft ytterligare klanglig bärkraft, och Sympaatti och Pirkanpojat charmade publiken med sin uppriktigt inlevelsefulla tolkning av Korpijaakkos nog så krävande körsats.

Som vanligt är Tampereen Sävel-programmet ett veritabelt ymnighetshorn med allt från det internationella Songbridgeprojektet, tävlingsserier för såväl vokalensembler som körer samt workshoppar till såväl sakrala som högst profana konserter av de mest skilda slag på agendan. Något för alla och envar, med andra ord.

Mats Liljeroos Musikkritiker

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00