Småkärlssjuka vanlig orsak till hjärtsvikt

Ny studie om orsakerna till hjärtsvikt. Bild: TT/NTB Gorm Kallestad

En ny internationell studie visar att småkärlssjuka är en vanlig orsak till hjärtsvikt med bibehållen pumpförmåga.

Hjärtsvikt karaktäriseras vanligtvis av att hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Men det finns en variant av sjukdomen där pumpförmågan inte är påverkad, en sjukdom som det i dag saknas både kunskap om och behandlingar för.

Nu har forskare vid bland annat Karolinska institutet upptäckt att en viktig bakomliggande orsak till denna hjärtsviktsvariant är att hjärtats kranskärl har skador i det endotel som täcker blodkärlens insida, så kallad småkärlssjukdom. Blodkärlen fungerar inte som de ska, vilket resulterar i negativa förändringar i hjärtmuskeln.

Upptäckten kan ha stor betydelse för läkemedelsutveckling och för att kunna identifiera patienter i riskzonen för hjärtsviktstypen, menar forskarna.

"Att kunna identifiera patienter med hjärtsvikt där pumpförmågan är bibehållen är inte bara nyckeln till att förbättra prognosen genom tidig diagnos, utan också för att vi ska förstå de huvudmekanismer som ligger bakom sjukdomen. Därigenom kan vi utveckla framtida riktade terapier", säger professor Li-Ming Gan, chefsforskare och senior medical director på IMED Biotech Unit, Astra Zeneca, i ett pressmeddelande.

Studien är gjord med drygt 200 patienter med hjärtsvikt där pumpförmågan fortfarande är bibehållen. 75 procent av patienterna hade så kallad småkärlssjukdom.

Studien publiceras i tidskriften European Heart Journal.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03