Småföretag pigga på att investera och expandera

Maskinverkstadsföretaget Metso tillverkar bland annat ventiler.Bild: Lehitkuva/Mikko Stig

En färsk enkät visar att det finns intresse för investeringar och företagsköp bland de små och medelstora företagen.

I Finlands Näringsliv EK:s företagarpanel svarade var tredje företagare att de har ett behov av finansiella tjänster för att investera i maskiner och redskap. Var fjärde var intresserad av företagsköp och 17 procent funderar på hur man finansierar en generationsväxling.

– Det har skett ett positivt uppsving i ekonomin, intresset för att investera har därför ökat i företagen. Enligt EK:s uppskattning finns det 16 000 företag där en generationsväxling är aktuell, säger Jari Huovinen på EK.

Finnvera är med om att finansiera en generationsväxling i ungefär tusen små och mellanstora företag per år.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33