Småföretag pigga på att investera och expandera

Maskinverkstadsföretaget Metso tillverkar bland annat ventiler. Bild: Lehitkuva/Mikko Stig

En färsk enkät visar att det finns intresse för investeringar och företagsköp bland de små och medelstora företagen.

I Finlands Näringsliv EK:s företagarpanel svarade var tredje företagare att de har ett behov av finansiella tjänster för att investera i maskiner och redskap. Var fjärde var intresserad av företagsköp och 17 procent funderar på hur man finansierar en generationsväxling.

– Det har skett ett positivt uppsving i ekonomin, intresset för att investera har därför ökat i företagen. Enligt EK:s uppskattning finns det 16 000 företag där en generationsväxling är aktuell, säger Jari Huovinen på EK.

Finnvera är med om att finansiera en generationsväxling i ungefär tusen små och mellanstora företag per år.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03