Småbarnspedagogik och effektivitetstänkande

Brist på arbetskraft kan inte leda till att vi accepterar förhållanden som skadar barns utveckling.

En färsk doktorsavhandling har gett upphov till diskussioner om småbarnspedagogikens kvalitet. Till största delen har diskussionerna lösgjorts från avhandlingens substans (sambandet mellan femto...