Småbarnsfamiljerna blir allt färre – men pappa-barn-familjerna blir fler

Jämfört med år 2010 har antalet barnfamiljer med barn under 3 år minskat med nästan 20 procent, uppger Statistikcentralen. Bild: Catariina Salo/SPT

Under 2010-talet har antalet småbarnsfamiljer minskat med nästan en femtedel.

Antalet familjer med barn under tre år minskade med drygt 5 500 år 2019, jämfört med året innan. Jämfört med år 2010 har dessa familjer minskat med 18 procent. Det framkommer i Statistikcentralens uppgifter.

Minskningen av antalet småbarnsfamiljer är i linje med nedgången i fruktsamheten.

I familjestatistiken bildas familjer utifrån personer som bor i samma hushåll enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet, vilket leder till vissa begränsningar för statistiken.

Antalet familjer som är införda i befolkningsdatasystemet fortsatte att minska år 2019 då antalet gick ned med drygt 1 300. Det fanns ungefär 1 467 400 familjer i Finland i slutet av år 2019. I barnfamiljerna fanns det cirka 1 028 000 minderåriga barn, vilket är 9 965 färre än 2018.

Barnfamiljerna, alltså en familj med åtminstone ett barn under 18 år, minskade med 3 660 från året innan. Minskningen är mindre än 2018, men betydligt större än genomsnittet under de senaste tio åren.

Enföräldersfamiljer ökade

Enligt statistiken ökade antalet familjer med endast en förälder med drygt 590 under 2019. Till skillnad från tidigare år ökade inte antalet familjer bestående av mor och barn, utan de minskade med 129 familjer. I stället ökade familjerna bestående av far och barn med 722.

Antalet ombildade familjer minskade förra året med 110 från 2018. I slutet av år 2019 fanns det 50 600 ombildade familjer. I de ombildade familjerna finns i genomsnitt två barn, det vill säga något fler barn än i barnfamiljer i allmänhet.

I ombildade familjer har man bara beaktat familjer som bildas av par av olika kön.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning