Småbarn, ankarbarn och andra barn

Flyktinglägret Moria på ön Lesbos har vuxit sig flerdubbelt så stort som avsett, och många bor i undermåliga boningar. Bild: Aris Messinis/AFP-Lehtikuva

Statistiken talar ett annat språk. Att ankra i Finland är inte alls lätt, skriver HBL:s reporter Jenny Bäck med anledning av diskussionen om de barn som Grekland har vädjat att Finland ska ta emot.

"I denna konvention avses med barn varje människa under 18 års ålder", inleds FN:s barnkonvention som ratificerats av Finland och 195 andra länder. Därefter följer en rad rättigheter som rätten till s...