Små språköskolor skrev deckare för barn

Bild: Tora Slotte

I maj utkommer kapitelboken Mikael, jag och Karlssonligan, skriven av författaren Jolin Slotte i samarbete med 138 tredje- och fjärdeklassister i åtta finlandssvenska språköskolor.

Jolin Slotte har under hösten 2020 jobbat i klassrummen och på Zoom tillsammans med 138 elever i årskurserna 3–4 – och några äldre när klasserna varit sammanslagna – i åtta språköskolor i Svens...