Små kärnreaktorer kan bli exportvara

En stor del av fjärrvärmeproduktionen sker i dag med hjälp av fossila bränslen. Nu utlovas ett utsläppsfritt alternativ. Bild: Emmi Korhonen

Små kärnreaktorer för produktion av fjärrvärme kunde bli en exportprodukt för finsk industri. Det tror Teknologiska forskningscentralen VTT som satsar stort på utvecklingen.

Teknologiska forskningscentralen VTT:s vd Antti Vasara har presenterat en lista på fem områden som han tycker industrin i Finland borde satsa på.Det är en önskelista med branscher där Vasara ser att i...