Små barn rör på sig för lite och sitter för mycket

Bild: Jarno Mela

Tre timmar om dagen. Så mycket ska barn under åtta år röra på sig enligt de nya motionsrekommendationerna. Bara tio till tjugo procent av de finländska barnen beräknas i dag nå upp till målet.

Barn sitter allt mer – i bilen, framför teven, vid mobilspel. Därför höjer experterna nu budet. Enligt Undervisnings- och kulturministeriets nya rekommendationer ska små barn röra på sig tre timmar varje dag, mot den tidigare rekommendationen på två timmar per dag.

Rekommendationen är en syntes av vad man vet om hälsoeffekter och effekterna på sådant som inlärning, koncentration och andra kognitiva processer, liksom psykiskt välbefinnande.

– Barn är inte skapta för att sitta stilla utan för att röra på sig. Men faktum är att de finländska barnen sitter allt mer. I stället för att åka bil en timme till hobbyn och tillbaka kunde man kanske bara gå ut och motionera på närmare håll, säger docent Arja Sääkslahti som lett den arbetsgrupp som berett de nya rekommendationerna.

Att röra på sig tre timmar betyder ändå inte att barnen behöver löpa omkring i tre timmar. Det finns olika sorters rörelse och motion, och intensiteten varierar. Rekommendationen innefattar en timmes fartfylld motion och två timmar utelekar som kan omfatta allt mellan cykling och gungande.

– Forskning visar att då barn har tillgång till redskap som inspirerar till lek och rörelse så är de också fysiskt aktivare. En annan sak är sedan att hobbyerna har blivit allt dyrare, och alla familjer har inte möjlighet att erbjuda barnen ledda hobbyer. Därför är det ännu viktigare att barnen har tillgång till ledd motion och rörelse också i daghemmet och förskolan, säger Sääkslahti.

Bild: Ksf Media

Hur mycket var och en rör på sig är individuellt, och det gäller också barnen. Men Sääkslahti ser ändå en oroande tendens.

– Vi måste på riktigt stanna upp och fundera. Då vi tittar på lekande barn ser vi oftast bara dem som springer och rör sig, men inte dem som står vid sidan av eller sitter still i sandlådan. Men vi måste se dem också. Varför är det så? Det är naturligt för barn att röra på sig och utforska. Se bara på ett barn som just lärt sig gå – efter det vill det inte vara stilla längre.

Ska vi skylla på spelindustrin – och är det okej att spela och titta på teve också?

– I vissa länder rekommenderas att barn under två inte ska spela elektroniska spel. De är förstås psykiskt beroendeframkallande, och då det plingar till i spelet får barnet en impuls av välbehag. Det tävlar då med det välbehag som barnet får då det rör på sig.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning