Slutförvaring i otakt

Finland och Sverige skulle bli de två första länderna i världen att ta i användning slutförvar för högaktivt kärnavfall. Det är frågan om avfall från kärnkraftverken, avfall som är radioaktivt i tusentals år och som måste slutförvaras så inga tvivel om säkerheten finns.