Sluta med mötesresorna till Strasbourg

Det Brysselbaserade Europaparlamentet möts månatligen för två dagar i Strasbourg. Avståndet är bilvägen över 400 kilometer. De 751 parlamentarikerna, tre gånger flera assistenter och teknisk personal skall anlända för att efter ett par dagar åka tillbaka. Långtradare hämtar dokument, mötesplatsen och parlamentarikernas arbetsrum skall iordningställas, traktamente för resa och uppehälle skall betalas. Utrymmen skall skötas även under den tid då de står utan användning.

Arrangemanget är till nytta för hotell- och restaurangägare, transportföretag, men nog inte för EU-medborgarna. Det är ett spektakel som bör avslutas. Dessa onödiga och ansträngande resor har en negativ klimatpåföljd och är ett slöseri med skattebetalarnas pengar. EU:s trovärdighet bland medborgarna naggas i kanterna.

Enligt information motsätter sig majoriteten av parlamentarikerna arrangemanget, men de synes ändå ha accepterat att vallas som en fårskock mellan städerna. Parlamentarikerna bör nu klart meddela att de härefter vägrar att hålla möten i Strasbourg.

Filip Hamro-Drotz, SFP, Grankulla