Sluta knorra?

Bild: Ksf Media

Vilka av de beslut som ligger bakom dessa människors trångmål borde man försöka förändra? Borde man eventuellt göra något åt finansvärldens snart sagt obegränsade friheter?

Efter Donald Trumps seger i presidentvalet i USA har inte så få politiker och andra i Europa och också i Finland antagit en vad man kunde kalla för "låt oss nu se"-attityd. Situationen är naturligtvis svår och förenklat sett har det funnits två vägar att ta. Å ena sidan "pulinat pois" (sluta knorra", enligt modell Johannes Virolainen, då han hade förlorat ordförandevalet i Centerpartiet 1980). Eller så kan man inta en mindre pragmatisk och mer moralisk inställning.

Det senare handlingssättet utgår från att demokratin, i den negativa form som vi nu upplever den, inte får förlama oss i försvaret av centrala värderingar. De processer som under den senaste tiden har ägt rum i demokratins namn har drivits av många odemokratiska element, av vilka lögnen och vilseledandet är några av de främsta. Därför bör de som besitter en känsla av att demokrati i någon mån skall vara fair play hålla sig till sina principer och inte i pragmatismens namn lämna humanistiska grundvärderingar vind för våg.

Det är nämligen uppenbart att Donald Trump under sin valkampanj släppte loss krafter av dimensioner som vi ännu i dag har svårt att mäta. USA var delat före valet och är delat efter valet, men den hatiska atmosfären har fått nya dimensioner.

Detta sagt återstår en lång serie av problematiska ställningstaganden, initiativ, målsättningar och politiska beslut.

Det har varit iögonenfallande hur enigt chockerade politiker och journalister med en mun deklarerar att man nu skall lyssna på det bortglömda folket och att det var fel att man inte såg hur översiggivna stora delar av väljarkåren kände sig. Problemet ligger i varje fall på ett annat plan.

Problemet är att få har brytt sig om att på djupet fundera på varför dessa väljare känner sig översiggivna. Det är ju inte så att de har drabbats av någon naturkatastrof, någon tsunami som mänskligt sett var omöjlig att förutse och förhindra. Deras situation försämrades genom politiska och ekonomiska beslut, beslut fattade av människor, ofta av dem som nu beklagar att de inte har lyssnat.

Jag har inte hört att dessa som sent omsider har sett ljuset skulle ha kommit med förslag om hur man skall förbättra livssituationen för dem som man nu skall lyssna på. Vilka av de beslut som ligger bakom dessa människors trångmål borde man försöka förändra? Borde man eventuellt göra något åt finansvärldens snart sagt obegränsade friheter? Friheter med vilka folk genom komplicerade penningtransaktioner gör sig ännu mer skamlöst rika i en hantering vars ekonomiska helhetsnytta är försumbar, men vars katastrofala följder bevisas av så många som man nu "skall lyssna på".

I allt oftare återkommande stunder av pessimism misstänker jag att vi får vänta på förslagen tills de drivs igenom på annat håll och på annat sätt än i parlament eller andra fredliga politiska kanaler. Detta är i varje fall inte orsak nog till att i dag låta bli att visa vilka värderingar vi har.

Geo Stenius journalist

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning