Sluta dra i handbromsen

Med Finlands nuvarande regeringssammansättning är det omöjligt att ta rollen som en aktiv förnyare.

Finland borde ta en aktivare roll i utvecklingen av EU. Det är en paroll som vi har hört flera gånger. Också statsministern, som har det ledande ansvaret för Finlands EU-politik, har slagit fast att Finland ska ha en aktiv roll. Vad är det då som, de facto, hindrar Finland att ta en aktivare roll i EU eller handlar det bara om tomma ord?

EU:s främsta uppgift är att främja fred, säkerhet, välstånd för människor och att säkerställa demokrati samt rättsstatsprincipen i vår del av världen. Den senaste tidens händelser, med både brexit och den osäkra situationen i Tyskland där Angela Merkels framtid är i vågskålen, har bidragit till att diskussionen kring EU:s framtid blivit allt viktigare.

Riksdagen har även inför julhelgen behandlat Finlands uppföljning av Romdeklarationen, som handlar om principerna för EU:s framtid. Unionens 27 länder enades om principerna för EU:s framtid i Rom i mars 2017. I Romdeklarationen betonades EU:s enhetlighet, gemensamma värden, subsidiaritetsprincipen, effektivare beslutsfattande och betydelsen av att reglerna följs. I deklarationen prioriteras speciellt fyra målsättningar: säkerhet, välstånd och hållbarhet, ett socialt Europa och ett globalt starkare Europa.

Deklarationen i sig är bra, men leder ingen vart utan en ambitiös och seriös plan för uppföljningen. Regeringens uppföljning i sig har många goda faktorer, men på speciellt två moment liknar Finland mera en försiktig nejsägare än en aktiv förnyare.

Det första handlar om vi i grunden har en alltför smal syn på EU med ensidig tonvikt på ekonomi och kostnader. Populisterna missar ingen chans att framhäva hur dyrt detta samarbete blir för Finland, men också seriösare bedömningar mäter värdet i detta samarbete alltför ofta enbart pragmatiskt, i pengar. Det är klart, vi ska inte vara naiva. Varje medlemsland ser till sin egen ekonomiska nytta – men vi borde även kunna se mer. För oss borde det handla om att ta ledarskap i ett socialt och jämställt Europa. Vi borde tala om utbildning, forskning, innovation, invandring och Europas ställning i världen. Vi borde kunna verka för konfliktlösning och ge tyngd åt klimatpolitiken. I dagens Europa är rättsstaten under hårt tryck exempelvis i länder som Polen och Ungern.

Det andra handlar om regeringens sammansättning. Alla vet att det är svårt att köra bil med handbromsen på. Med Finlands nuvarande regeringssammansättning är det omöjligt att ta rollen som en aktiv förnyare. Vi vet alla vad Europaminister Sampo Terho och hans blå parti i grund och botten tänker om EU. Regeringens försäkran om en aktivare EU-politik klingar ihåligt då alla vet att Europaministern helst trampar på bromsen så mycket som han bara kan. Det hindrar Finland från att finnas med i EU:s kärna, tyvärr. Det syns exempelvis i den hårda kritik som de flesta finländska Europaparlamentariker kommer med mot Finlands snäva syn på hur EU:s budget borde bantas ned till följd av brexit.

I sina blå drömmar tror kanske en del politiker att Finland blir starkare om EU blir svagare – men det är precis tvärtom. Ett EU-medlemskap är för Finland ett stöd för medborgarnas säkerhet och välmående. Inget annat samarbete kan heller garantera oss lika stort inflytande internationellt i klimatfrågor, handelspolitik och i frågor som berör global säkerhet. Vi behöver ett större sammanhang för att överleva i vår globala värld. Ett starkt EU är bra för Finland och då måste vi också kunna bidra.

Om två år tar Finland över ordförandeklubban i EU och då måste det finnas en klar syn och tydlig politik som i alla lägen försvarar det pluralistiska och respektfulla rättssamhället mot den mörka nationalismen som nu sticker upp sitt huvud. Vi borde snarast möjligt få fram ett ambitiöst program som förbereder Finlands initiativ under ordförandeskapet.

Vi behöver en proaktiv, innovativ, positiv approach, som vi aktivt driver framåt. Finland måste stiga fram och vara med om att forma EU-politiken – inte bara vänta på förslag för att sedan säga nej. Vi behöver aktivt arbeta för framtidsvärden som gör att barn, unga, kvinnor och män tryggt kan leva i ett socialt rättvist och jämställt Europa.

Eva Biaudet riksdagsledamot (SFP)