Sluta använda Google maps

Ett bättre alternativ är Here.

Bert Bjarland pekar i sin insändare (HBL 27.5) på det irriterande faktumet att Google struntar i de tvåspråkiga orts- och gatunamnen och därmed inte visar någon respekt för landets tvåspråkighet.

Ett bättre alternativ är Here. I dess svenska version finns de tvåspråkiga ort- och gatunamnen endast på svenska. I huvudstadsregionen kan man använda sig av Helsingforsregionens guidekarta som visar de finska och svenska namnen i en vy som är bekant från telefonböckernas kartor. Fonectas karta har en del namn på svenska, men är rätt bristfällig på den punkten.

Heikki Pakarinen Esbo