Sluta använda Google maps

Ett bättre alternativ är Here.

Bert Bjarland pekar i sin insändare (HBL 27.5) på det irriterande faktumet att Google struntar i de tvåspråkiga orts- och gatunamnen och därmed inte visar någon respekt för landets tvåspråkighet.

Ett bättre alternativ är Here. I dess svenska version finns de tvåspråkiga ort- och gatunamnen endast på svenska. I huvudstadsregionen kan man använda sig av Helsingforsregionens guidekarta som visar de finska och svenska namnen i en vy som är bekant från telefonböckernas kartor. Fonectas karta har en del namn på svenska, men är rätt bristfällig på den punkten.

Heikki Pakarinen Esbo

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39