Sluta använda Google maps

Ett bättre alternativ är Here.

Bert Bjarland pekar i sin insändare (HBL 27.5) på det irriterande faktumet att Google struntar i de tvåspråkiga orts- och gatunamnen och därmed inte visar någon respekt för landets tvåspråkighet.

Ett bättre alternativ är Here. I dess svenska version finns de tvåspråkiga ort- och gatunamnen endast på svenska. I huvudstadsregionen kan man använda sig av Helsingforsregionens guidekarta som visar de finska och svenska namnen i en vy som är bekant från telefonböckernas kartor. Fonectas karta har en del namn på svenska, men är rätt bristfällig på den punkten.

Heikki Pakarinen Esbo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning