Slut på flygtvisten - medlingsförslaget godkändes

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Det medlingsförslag riksförlikningsman Minna Helle lade fram har godkänts av Luftfartsunionen IAU och Servicebranschens arbetsgivare Palta. Därmed är strejkhotet för kommande vecka avvärjt.