Slut på ägg från burhöns i K-butikerna

Bild: Evy Nickström

Livsmedelsjätten Kesko har offentliggjort sina djurskyddsriktlinjer. En av linjedragningarna är att man frångår ägg från burhöns.

Keskos djurskyddsriktlinjer specificerar de principer om produktionsdjurens välbefinnande, närproducerade livsmedel, ekologiska livsmedel och vegetariska alternativ som företaget ska följa i framtiden.

– Inom K-gruppen förbinder vi oss till ansvarsfulla anskaffningar och hållbara sortiment, säger Matti Kalervo som är direktör för ansvar och produktsäkerhet vid Kesko.

– Frågor som berör djurens välbefinnande har blivit fler från såväl konsumenter, företagskunder, organisationer och aktörer som granskar ansvarstagandet, säger Kalervo.

Därför har Kesko beslutat att sammanställa ett dokument med riktlinjer för ansvar i fråga om djurskydd för bolaget, säger Kalervo.

Grundbulten för riktlinjerna finns i djurskyddslagen men Kalervo säger att det finns situationer som inte lagen tar i beaktande. Därför har Kesko självmant formulerat rekommendationer som kompletterar lagen.

En av åtgärderna som de nya riktlinjerna medför är att Kesko upphör med att köpa in ägg från burhöns senast i slutet av 2025. Orsaken till den långa övergången är att det finns producenter som investerat i nya anläggningar för burhöns i samband med en lagändring 2012. Kesko ser det inte som ett ansvarsfullt alternativ att upphöra med ägg från burhöns med en snabbare tidtabell.