SLS prisas för läromedel om inbördeskriget

Det tvåspråkiga digitala läromedlet har valts till bästa nordiska digitala arkivutgåva på de Nordiska arkivdagarna i Reykjavik.

Det är Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) som tillsammans producerat läromedlet som alltså presenterar finska inbördeskriget. De Nordiska arkivdagarna arrangeras vart tredje år och är central inom arkivfältet i Norden – tävlingen ordnades däremot för första gången i år.

Enligt ett pressmeddelande från SLS bygger läromedlet på unika arkivdokument och handlar om hur krig påverkar den enskilda människan och hela samhället. Den webbplats som samlar materialet består av två helheter som stöder varandra: En lärobok som kan laddas ner samt ett omfattande arkivmaterial med anknytning till händelserna 1918. Läromaterialet är fritt tillgängligt på www.1918.finlit.fi.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning