SLS prisas för läromedel om inbördeskriget

Det tvåspråkiga digitala läromedlet har valts till bästa nordiska digitala arkivutgåva på de Nordiska arkivdagarna i Reykjavik.

Det är Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) som tillsammans producerat läromedlet som alltså presenterar finska inbördeskriget. De Nordiska arkivdagarna arrangeras vart tredje år och är central inom arkivfältet i Norden – tävlingen ordnades däremot för första gången i år.

Enligt ett pressmeddelande från SLS bygger läromedlet på unika arkivdokument och handlar om hur krig påverkar den enskilda människan och hela samhället. Den webbplats som samlar materialet består av två helheter som stöder varandra: En lärobok som kan laddas ner samt ett omfattande arkivmaterial med anknytning till händelserna 1918. Läromaterialet är fritt tillgängligt på www.1918.finlit.fi.

Fem saker att komma ihåg när du ansöker om konsumtionskredit:

Ett lånebeslut från en ansvarsfull långivare är en försäkran om att du vågar ta lånet och att det inte kommer att leda till problem. Det viktigaste för konsumenten är att den egna ekonomin klarar av att betala tillbaka lånet. En ansvarsfull långivare tar hänsyn till detta. Fastän räntesatserna verkar svåra att förstå, lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid långivarens ansvarsfullhet. 20.7.2018 - 00.00