SLS prisas för läromedel om inbördeskriget

Det tvåspråkiga digitala läromedlet har valts till bästa nordiska digitala arkivutgåva på de Nordiska arkivdagarna i Reykjavik.

Det är Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) som tillsammans producerat läromedlet som alltså presenterar finska inbördeskriget. De Nordiska arkivdagarna arrangeras vart tredje år och är central inom arkivfältet i Norden – tävlingen ordnades däremot för första gången i år.

Enligt ett pressmeddelande från SLS bygger läromedlet på unika arkivdokument och handlar om hur krig påverkar den enskilda människan och hela samhället. Den webbplats som samlar materialet består av två helheter som stöder varandra: En lärobok som kan laddas ner samt ett omfattande arkivmaterial med anknytning till händelserna 1918. Läromaterialet är fritt tillgängligt på www.1918.finlit.fi.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning