SLS och S&S samarbetar om läromedel

SLS + S&S = SANT. Nils Saramo (läromedelschef, S&S Läromedel) och Kristina Linnovaara (arkivchef, SLS) undertecknar ett ramavtal för samarbete kring digitala och tryckta läromedel. Bild: SLS/Janne Rentola

Svenska litteratursällskapet och Schildts & Söderströms inleder ett omfattande samarbete kring digitala och tryckta läromedel. Det framgår av ett pressmeddelande som skickades ut vid lunchtid på tisdagen.

Det ramavtal som Svenska litteratursällskapet i Finland och förlaget Schildts & Söderströms ingått ska ge skolorna nya läromedel, både tryckta och digitala, från och med nästa läsår.

– SLS sitter på ett oerhört omfattande material som beskriver det svenska i Finland. Vårt syfte är att få spridning för materialet och ser gärna att det kommer till användning i skolvärlden, säger Dag Wallgren, vd för Svenska litteratursällskapet.

Till en början är syftet att SLS arkiv ska leverera bild- och textmaterial samt tillhörande presentationer och övningsuppgifter för sju nya läromedel. Läromedlen är riktade till eleverna i årskurserna 7–9 i ämnena historia och samhällslära samt till de tre första historiekurserna inom andra stadiets utbildning, det vill säga gymnasienivå.

– SLS sitter på en skatt som med anpassning till våra målgrupper och i kombination med vårt eget innehåll kan fördjupa förståelsen för vår samtidshistoria, säger Nils Saramo, läromedelschef vid Schildts & Söderströms, i pressmeddelandet.

Där framgår även att samarbetet har som mål att bredda innehållet i läromedlen på det sätt som den nya läroplanen förutsätter. För SLS är skolan en viktig målgrupp för verksamheten.

– SLS arkiv har länge arbetat med arkivpedagogik och en naturlig följd av detta är att vi söker en samarbetspartner för att nå ut till skoleleverna ännu bättre. Vi är glada att kunna erbjuda arkivmaterial i form av bilder och dokument som illustrerar en svensk historisk verklighet i Finland, säger Kristina Linnovaara, arkivchef vid Svenska litteratursällskapet.

Det första konkreta läromedel som samarbetet ska resultera i, är historia för årskurs 7. Enligt planen ska det bli klart under våren 2017 och finnas tillgängligt i skolorna från och med nästa läsår. Dag Wallgren på SLS säger att samarbetet kan breddas i framtiden.

– Om vi har lämpligt material som kan anpassas till vi mer än gärna ställa det till förfogande för att spridas, säger han.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46