SLS ger 1,4 miljoner till projekt om förfalskare, polarisering och barnböcker

Två forskningsprojekt vid Åbo Akademi och ett vid Åbo universitet får stora bidrag av SLS. Bild: Mikael Piippo/SPT

Svenska litteratursällskapet i Finland har beviljat finansiering för sammanlagt 1,4 miljoner euro till tre forskningsprojekt.

I projektet "Förfalskarna" undersöker en grupp historiker den finskspråkiga och den svenskspråkiga allmogens behov av officiella dokument och deras färdigheter att skriva svenska under en tid när svenskan var förvaltningsspråk i Finland. Forskarna kommer att studera förfalskade handlingar som prästbetyg, kontrakt, sedelmynt och orlovssedlar som bevarats i hovrätternas arkiv. Både förfalskarna, förfalskningarna och hur de användes undersöks. Projektledare är professor Kirsi Vainio-Korhonen vid Åbo universitet. Projektet beviljades 500 000 euro.

Projektet "Ett polariserat samhällsklimat i Svenskfinland?" studerar finlandssvenska debatter om kommunfusioner, vindkraft, invandring och språkfrågor. Bland annat undersöker forskarna i vilken utsträckning det finns åsikts- och informationsbubblor i Svenskfinland, och hur polariseringen ser ut. Ledare för projektet är PD Marina Lindell och professor Kim Strandberg vid Åbo Akademi. Projektet beviljades 400 000 euro.

Målet för projektet "Den svenska barnlitteraturkritiken och -forskningen i Finland" är ett översiktsverk om den kritik som har publicerats om den svenska barnlitteraturen i Finland sedan 1850-talet och om den forskning som bedrivits om barnlitteraturen sedan början av 1900-talet. Projektet ger en överblick av kritiken med början från Zacharias Topelius insatser för barnbokskritiken fram till dagens professionaliserade kritik. Docent Mia Österlund vid Åbo Akademi är projektledare. Projektet beviljades 497 000 euro.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning