SLS finansierar projekt om den finlandssvenska antifascismen

Svenska litteratursällskapets kontor på Riddaregatan i Helsingfors. Bild: HBL-arkiv/Hans Paul

Forskningsprojekt om antifascismen på 1920–1940-talen, ett projekt om digitaliseringens inverkningar på minoritetsmusik samt ett projekt för utgivning av medeltida ballader har beviljats finansiering av Svenska litteratursällskapet.

Sammanlagt beviljades projekten 1,1 miljoner euro.

Projektet "Den finlandssvenska antifascismen" kommer att undersöka de krafter som aktivt motarbetade fascismen under 1920–1940-talen. Projektgruppen konstaterar att fascismen har intresserat forskningen i hög grad, men att närmare studier behövs om vilken betydelse fascismen som hotbild fick för andra politiska positioner och identiteter. Projektet beviljades 400 000 euro och genomförs inom historieämnet vid Åbo Akademi i samarbete med ämnet litteraturvetenskap och det leds av docent Anders Ahlbäck.

Projektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik: Finlandssvensk musikkultur som fallstudie undersöker om och hur digitaliseringen har förändrat musiklivet bland de svenskspråkiga i Finland. Projektsumman är 300 000 euro fördelad på tre år från och med 2018. Tre forskare kommer att anställas inom projektet som genomförs inom ämnet musikvetenskap vid Åbo Akademi. Projektet leds av professor Johannes Brusila.

Utgivningsprojektet Medeltida ballader i Finlands svenskbygder syftar till att ge ut ballader som har sjungits på svenska i Finland. Den vetenskapliga balladutgåvan ska omfatta alla kända medeltidsballader som tryckts, upptecknats eller spelats in på svenska i Finland. Projektet beviljades 400 000 euro och kommer att sysselsätta en huvudredaktör, en melodiredaktör och en textredaktör 2018–2019. Huvudredaktör och projektledare är professor Ann-Mari Häggman.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46