SLS finansierar projekt om den finlandssvenska antifascismen

Svenska litteratursällskapets kontor på Riddaregatan i Helsingfors. Bild: HBL-arkiv/Hans Paul

Forskningsprojekt om antifascismen på 1920–1940-talen, ett projekt om digitaliseringens inverkningar på minoritetsmusik samt ett projekt för utgivning av medeltida ballader har beviljats finansiering av Svenska litteratursällskapet.

Sammanlagt beviljades projekten 1,1 miljoner euro.

Projektet "Den finlandssvenska antifascismen" kommer att undersöka de krafter som aktivt motarbetade fascismen under 1920–1940-talen. Projektgruppen konstaterar att fascismen har intresserat forskningen i hög grad, men att närmare studier behövs om vilken betydelse fascismen som hotbild fick för andra politiska positioner och identiteter. Projektet beviljades 400 000 euro och genomförs inom historieämnet vid Åbo Akademi i samarbete med ämnet litteraturvetenskap och det leds av docent Anders Ahlbäck.

Projektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik: Finlandssvensk musikkultur som fallstudie undersöker om och hur digitaliseringen har förändrat musiklivet bland de svenskspråkiga i Finland. Projektsumman är 300 000 euro fördelad på tre år från och med 2018. Tre forskare kommer att anställas inom projektet som genomförs inom ämnet musikvetenskap vid Åbo Akademi. Projektet leds av professor Johannes Brusila.

Utgivningsprojektet Medeltida ballader i Finlands svenskbygder syftar till att ge ut ballader som har sjungits på svenska i Finland. Den vetenskapliga balladutgåvan ska omfatta alla kända medeltidsballader som tryckts, upptecknats eller spelats in på svenska i Finland. Projektet beviljades 400 000 euro och kommer att sysselsätta en huvudredaktör, en melodiredaktör och en textredaktör 2018–2019. Huvudredaktör och projektledare är professor Ann-Mari Häggman.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning