Slopa terminsavgifterna

Detta rimmar mycket dåligt med retoriken om att underlätta integrationen av personer med utländskt medborgarskap som är bosatta i landet.

Finland har blivit mer och mer internationellt och det finns nu rekordmånga personer bosatta i Finland med utländsk, icke europeisk bakgrund. En del har kommit på grund av giftermål, andra har kommit hit för att studera eller jobba och en del har fått asyl.

Förutom arbete är utbildning på olika nivåer det bästa sättet att integreras och bli en aktiv del av samhället. Det är därför mycket viktigt att det görs så lätt och smidigt som möjligt för alla dessa människor att utbilda sig. Allt flera högskolor och även läroanstalter på andra nivåer kommer nu att börjat införa höga terminsavgifter för olika utbildningar för personer som inte har finländskt eller europeiskt medborgarskap. Detta gäller nu även personer som är bosatta i Finland, men inte har fast uppehållstillstånd.

För att få medborgarskap eller fast uppehållstillstånd krävs att man bott minst 4-5 år i landet. Införandet av dessa terminsavgifter gör det mycket svårt eller till och med i praktiken omöjligt för dessa människor att vidareutbilda sig eller komplettera sin utbildning så att de kan integrera sig och hitta jobb. Detta rimmar mycket dåligt med retoriken om att underlätta integrationen av personer med utländskt medborgarskap som är bosatta i landet.

Hittills har också välmeriterade utländska studeranden kommit till Finland för att komplettera sina studier på magisternivå. Många av dem som är mest begåvade har därefter börjat jobba framgångsrikt här i olika forskningsgrupper eller inom industrin. Mängden av studeranden med goda kvalifikationer som söker sig hit för att komplettera sina studier kommer förmodligen nu att minska radikalt i och med införandet av dessa höga studieavgifter.

Jag vädjar därför till beslutsfattare både inom läroanstalterna och inom regeringen att slopa införandet av dessa terminsavgifter som knappast är bra för Finlands framtida utveckling. Jag skulle också gärna höra kommentarer av de beslutsfattare som varit med om att införa dessa avgifter.

Peter Hackman docent, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning