Slopa läsårsavgifterna!

För Finland var utbildningens avgiftsfrihet länge en konkurrensfördel på den internationella utbildningsmarknaden – en fördel som nu gått förlorad.

I enlighet med universitets- och yrkeshögskolelagen är de finländska högskolorna tvungna att samla in läsårsavgifter av studerande som inte kommer från EU- och ETA-området från och med den 1 augusti 2017. Då lagändringen presenterades varnade många för att antalet internationella studerande kommer sjunka, något som nu blivit verklighet. Enligt den färska rapporten från Utbildnings- och kulturministeriet (UKM) sjönk andelen studerande som kommer från länder utanför EU- & ETA-området märkbart under läsåret 2017–2018.

Läsårsavgifterna motiverades med ekonomiska vinster, som med facit i hand i stort sett uteblivit – däremot har avgifterna ökat det administrativa arbetet på högskolorna i form av dyra stipendiesystem. Dessutom har avgifterna försatt högskolestuderande i en ojämlik situation där en del studerande betalar för en kurs medan andra inte gör det. Avgifterna skapar också en enorm press för de studerande som är tvungna att betala dem. Det här kom fram under UKM:s seminarium om läsårsavgifter den 13 november; då hördes internationella studerandes erfarenheter av avgifterna som ofta finansieras genom att sälja familjens eller släktens egendom eller ta enorma lån.

För Finland var utbildningens avgiftsfrihet länge en konkurrensfördel på den internationella utbildningsmarknaden – en fördel som nu gått förlorad. Om vi vill locka internationella talanger till Finland och dessutom få dem att stanna i landet efter examen bör vi i stället för avgifter satsa på möjligheter för de internationella studenterna att lära sig de inhemska språken och bygga sociala nätverk.

Studentrörelsen har kontinuerligt lyft upp de negativa effekterna av läsårsavgifterna och den ojämlika situation som högskolestuderande ställs i. På dagen för avgiftsfri utbildning vill vi påminna beslutsfattare om att man alltid kan fatta ett annorlunda beslut. Låt oss avskaffa läsårsavgifterna och locka mer internationella studerande till Finland – låt oss satsa på kvalitativ sysselsättning i stället för att öka på ojämlikheten mellan högskolestudenter.

Ina Laakso styrelseordförande, Åbo Akademis studentkår Noora Vänttinen styrelseordförande, Aalto-universitetets studentkår Inari Harjuniemi styrelseordförande, Turun yliopiston ylioppilaskunta Sanni Lehtinen styrelseordförande, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Kalle Parviainen styrelseordförande, Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning