Slopa inte stödet för kulturtidskrifter

Kulturtidskrifterna oroas av att stödet för biblioteksprenumerationer inte betalas ut.