Slopa inte stödet för kulturtidskrifter

Kulturtidskrifterna oroas av att stödet för biblioteksprenumerationer inte betalas ut.

Under de senaste åren har Undervisnings- och kulturministeriet beviljat ett stöd till biblioteken för att prenumerera på kulturtidskrifter. År 2016 var stödet 152 000 euro, i år knappt 184 000 euro.

Nu meddelar ministeriet att man gör en utredning om stödet, medan utredningen pågår delas inget stöd ut.

Det oroar både Finlands biblioteksförening och kultur- opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti. De befarar att stödet kommer att slopas helt och hållet. Det skulle i så fall försvaga kulturtidskrifternas verksamhetsförutsättningar i betydande grad.

Både biblioteken och kulturtidskrifterna lever under knappa omständigheter. Här fungerar prenumerationsstödet åt båda hållen. Biblioteken har bättre möjligheter att prenumerera, tidskrifterna får välbehövliga inkomster och ökad synlighet.

Medborgarna drar nytta av stödet genom att de får gratis tillgång till publikationerna. Det breddar informationsflödet och samhällsdebatten och stärker demokratin.

Förhoppningsvis har Kulttis ordförande Juha Säijälä fel då han befarar att det ligger en politisk strategi bakom beslutet. Det skulle i så fall handla om att försvåra verksamhetsförutsättningen för små tidskrifter som sprider information som kan vara obekväm för regeringspartierna. Men en regering som i sitt program säger att Finland är en del av den europeiska och nordiska värdegemenskapen kan inte försöka tysta obekväma röster.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39