SLC:s höstmöte: Lantbrukare vill skydda sig mot tvångsinlösningar och naturskyddsplaner

SLC:s höstmöte valde Kristian Westerholm från Ingå till fullmäktigeordförande. Bild: Erik Sandström/SPT

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund valde om Mats Nylund till ordförande och valde Kristian Westerholm till fullmäktigeordförande.

På tisdagen hade Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC, höstmöte i Vanda. Under mötet omvaldes Mats Nylund från Pedersöre till ordförande för förbundet, medan Kristian Westerholm från Ingå valdes till ordförande för fullmäktige.

– Jordbruket är inte tillräckligt lönsamt, säger Westerholm om de stora utmaningarna förbundet står inför.

Lönsamheten är långt ifrån toppåren för tio år sedan. Markägarfrågor är också aktuella. Nyligen kom Högsta förvaltningsdomstolens beslut som gav Vanda stad rätt att lösa in marker som hör till Saras gård i Vanda. Fallet har fått lantbrukare att kräva bättre egendomsskydd. Samtidigt väcker naturskyddsplaner huvudbry bland skogsägare.

– I Nylands landskapsplan har också min mark betecknats som skyddad, vilket skulle hindra mig från att sköta min skog.

Landskapsplanen för 2050 har ännu inte vunnit laga kraft, men skogsägarna är upprörda över planerna på att skydda skog utan att rådfråga dem.

– Viktiga skogstyper behöver säkert skyddas, men det måste ske i samarbete med skogsägaren. Om initiativet att skydda skog kommer från staten eller kommunen så borde man i första hand skydda skog som ägs offentligt. Privatägda skogar borde i första hand skyddas på frivillig basis, säger Westerholm.

Äganderätten central

Westerholm tar över efter Thomas Blomqvist (SFP) som avgick på våren då han blev minister. SLC:s fullmäktiges vice ordförande Niclas Sjöskog har varit tf ordförande under året. Sjöskog är heller inte nöjd över naturskyddsområdena på privata marker i den nyländska landskapsplanen.

– Nylands NTM-central har förbjudit avverkning på områdena trots att det fortfarande är frågan om ett utkast. Det är helt fel sorts maktutövning, säger Sjöskog.

Han oroar sig också över domstolsbeslutet att tillåta Vandas inlösningsplaner.

– Äganderätten är grunden till det finländska samhället och det man äger sköter man om. Det finns avskräckande exempel på vad som händer om man inte har privat äganderätt, säger Sjöskog.

SLC:s skogsombudsman Anders Portin anser att samhällsplanering och naturskydd ska skiljas åt. Enligt Portin blir det allt knepigare för markägare eftersom kraven om naturskydd ständigt blir strängare. Snart förväntas också andra landskapsplaner öppnas upp för respons.

– Det lönar sig att vara vakna också i Österbotten och i Egentliga Finland. Landskapsplaneringen är på gång även där, säger Portin.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning