SLC: Välj kyckling från Finland om antibiotikan ska bita

Arkivbild från ett hönseri. Bild: Ksf Media

Om du vill att en antibiotikakur ska bita på sjukdomar också i framtiden lönar det sig att välja kyckling och kött från Finland eller övriga Norden. Så kommenterar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) den rapport som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) i dag publicerade.

Enligt rapporten är antibiotikaresistens ett av de största hoten mot människors hälsa eftersom den minskar möjligheterna att behandla svåra sjukdomar. De nordiska länderna ligger däremot överlag bra till i rapporten med färre problem tack vare en kontrollerad användning av antibiotika.

Även inom djurhållningen använder de nordiska länderna minst antibiotika i världen. Mjöl- och köttproducenterna har tillsammans med den övriga livsmedelsindustrin redan i flera årtionden satsat på ett systematiskt förebyggande hälsovårdsarbete för produktionsdjur. Sedan 2009 är den finländska kycklinguppfödningen antibiotikafri.

– I Finland har vi ett mycket litet behov av antibiotika för våra produktionsdjur. Det effektivaste sättet att hålla användningen av antibiotika på en låg nivå är att förebygga att djur över huvud taget blir sjuka. Det har vi lyckats med tack vare goda förhållanden i djurhållningen och satsningar på bland annat hygien i produktionsbyggnaderna, säger Jonas Laxåback, verksamhetsledare på SLC i ett pressmeddelande.

Länder som godkänner att antibiotika för produktionsdjur används i förebyggande syfte eller för att stimulera djurens tillväxt gör den globala sjukvården en björntjänst.

– Finland och de övriga nordiska länderna måste fortsätta att visa vägen för en hållbar och ansvarfull användning av antibiotika, både i sjukvården och i djurhållningen, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

– Antibiotikaresistens är dessutom ytterligare ett argument varför konsumenterna förtjänar en tydlig ursprungsmärkning både i butiker och restauranger och kan göra ansvarsfulla matval, säger Nylund.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning