SLC: Skogen är en superkraft som bromsar klimatförändringen

Det finländska skogsbruket är en exportvara av rang, anser Svenska lantbruksproducenternas centralförbund.

Hållbart skogsbruk bromsar klimatförändringen och ger Finland välfärd, skriver Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) i ett pressmeddelande. Enligt förbundet borde Finland ta tillfället i akt och exportera den finländska modellen.

– Ett hållbart skogsbruk enligt finländsk modell förbättrar möjligheterna att nå klimatmålen globalt genom beskogning och skogsvård. Lokalt ger skogsbruket exempelvis i utvecklingsländer dessutom utkomstmöjligheter och välfärd, säger SLC:s ordförande Mats Nylund i pressmeddelandet.

Inför vårens riksdagsval och EU-val ordnar SLC en kampanj om att stödja det finländska skogsbruket.

I Finland är skogens effekt som kolsänka mycket stor, säger Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds ordförande Mats Nylund. Bild: SPT/Staffan Björkell

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46