SLC: Skogen är en superkraft som bromsar klimatförändringen

Skogen är viktig för finländarna. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Det finländska skogsbruket är en exportvara av rang, anser Svenska lantbruksproducenternas centralförbund.

Hållbart skogsbruk bromsar klimatförändringen och ger Finland välfärd, skriver Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) i ett pressmeddelande. Enligt förbundet borde Finland ta tillfället i akt och exportera den finländska modellen.

– Ett hållbart skogsbruk enligt finländsk modell förbättrar möjligheterna att nå klimatmålen globalt genom beskogning och skogsvård. Lokalt ger skogsbruket exempelvis i utvecklingsländer dessutom utkomstmöjligheter och välfärd, säger SLC:s ordförande Mats Nylund i pressmeddelandet.

Inför vårens riksdagsval och EU-val ordnar SLC en kampanj om att stödja det finländska skogsbruket.

I Finland är skogens effekt som kolsänka mycket stor, säger Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds ordförande Mats Nylund. Bild: SPT/Staffan Björkell

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning