SLC: Det är skillnad på kött och kött

Inhemskt är praktiskt taget fritt från antibiotika, vilket inte alltid är fallet med importerat kött. Antibiotikan i sydamerikanskt biffkött bidrar till antibiotikaresistens som är ett allvarligt problem för medicinen och hälsan. Bild: HBL arkiv / Niklas Tallqvist

Inhemskt kött har många fördelar jämfört med utländskt importkött. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund hävdar att det gäller inhemsk mat överlag och hänvisar till fördelar inom renhet, hållbarhet och ansvarsfull produktion.

Köttet brukar inte stå högt i kurs då livsmedels miljö- och klimatavtryck jämförs, men bortsett från det är det stor skillnad på hur köttet har producerats.

– Det är skillnad på kött och kött, säger Holger Falck, ordförande för producentorganisationen SLC.

Hans rekommendation är att "det enda rätta" att välja finländskt kött för den konsument som vill välja hållbart.

Till fördelarna med inhemskt kött hör att Finland hör till de länder som använder minst antibiotika inom djuruppfödningen. Inhemska produktionsdjur medicineras aldrig rutinmässigt eller i förebyggande syfte.

– Vi utgår från att WWF har beaktat detta faktum i sin köttguide, säger Falck.

SLC påpekar att vårt jordbruk använder bara fem procent soja i djurfoder. I stället använder man vall och gräs, som binder kol i jorden och minskar erosion och näringsläckage. Det gynnas klimatet och Östersjön. Vidare använder det inhemska jordbruket inte bekämpningsmedel i lika hög grad som i andra länder, vilket har en positiv hälsoeffekt.

Producentorganisationen MTK hävdar att WWF:s köttguide gör sig skyldig till populism och halvsanningar. MTK påpekar att den stora förbrukningen av vatten som köttproduktion innebär inte är ett problem i Finland där det finns gott om rent vatten.

– Jordbruksproducenterna förtjänar ett tack och uppmuntringar, inte kontinuerlig svartmålning, säger ordförande Juha Marttila.

– Det är bra att WWF färgsätter produkter och att det inhemskproducerade ibland bedöms med gult, men all världens växtprotein förtjänar knappast grönt färg, tillägger han.

Enligt MTK behöver man inte stressa över sin diet om man gynnar inhemskt, äter måttfullt och mångsidigt och undviker matsvinn.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning