SLC: Bönderna är inga klimatbovar

Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds ordförande, riksdagsledamot Mats Nylund, anser att bönderna blir oförskyllt utpekade som klimatbovar. Bild: SPT/Staffan Björkell

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC, vill rentvå böndernas klimatrykte.

SLC:s förbundskongress i Esbo avslutades på tisdagen med över 200 deltagare närvarande. Kongressen präglades av en lång rad miljöpolitiska ställningstaganden.

På måndagen utropade SLC i ett officiellt uttalande att de finländska skogsägarna är de verkliga klimathjältarna. Kort tidigare gick förbundet ut med ett pressmeddelande som förkunnade att det inte är en patentlösning för klimatet att man slutar äta kött.

Upplever era medlemmar att de blir oförskyllt utpekade som klimatbovar?

– Så kan man lugnt säga. Så gott som varje vecka är det en politisk aktör som anklagar jordbrukarna för att bära ett stort ansvar för klimatförändringen, trots att jodbruket står för mindre än tio procent av koldioxidutsläppen i vårt land, säger SLC:s ordförande Mats Nylund (SFP).

Nylund medger att köttproduktionen är en viktig utsläppskälla vid sidan av förbränningen av fossila bränslen och avskogning, men anser att det är viktigt att titta i backspegeln då lantbrukets utsläpp vägs på guldvåg.

– Då jag var liten grabb på 1960-talet så fanns det en miljon kor i Finland. I dag finns det cirka 270 000 mjölkkor och närmare 60 000 biffkor. Ingen kan få mig att tro att klimatuppvärmningen beror på den finländska mjölk- och nötköttsproduktionen, säger Nylund.

Kött- och mjölkproduktionen står för i genomsnitt två tredjedelar av jordbrukarnas inkomster, uppger SLC.

– Vi tar klimatuppvärmningen på största allvar. Det är inte rättvist att jordbrukarna ställs vid skampålen.

Vad gör ni för att vidareutveckla olika koldioxidneutrala lösningar inom lantbruket?

– Våra bönder främjar användningen av förnybar energi och skogsägarna satsar varje år cirka 300 miljoner euro på skogsförbättrande åtgärder. Inom jordbruket har vi utökat växttäcket under vinterhalvåret och så har vi frångått användningen av soja i utfodringen av boskap. Vi är en del av lösningen.

SLC:s förbundskongress ordnas vart tredje år. Årets kongress gästades av bland andra jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson och Pekka Pesonen från den europeiska jordbruksorganisationen COPA-COGECA.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning