Slarviga instruktioner ledde till tolkningsdis i urvalsprov

Sibelius-Akademins instruktioner för att spela in videor var tvetydiga på finska men blev entydiga på svenska. Bild: Skärmavbild från Konstuniversitetets webbplats

Sibelius-Akademin kämpar med en besvärande miss i instruktionerna för videoinspelningar i årets antagning. Den finska texten öppnade för konkurrerande tolkningar, medan den svenska var entydig – till den sökandes nackdel.

På grund av coronakrisen ordnas urvalsprovet till Sibelius-Akademin i år i digital form och spelprovet där de sökande framför en handfull stycken ges i år i videoform i stället för live inför en jury.

På grund av en översättningsmiss uppstod oklarheter kring om provet skulle bestå av en sammanhängande tagning med alla stycken eller en tagning per stycke.

"Videon ska spelas in oavbrutet om annat inte sägs i anvisningarna. Man får inte editera eller behandla varken ljud eller bild", löd formuleringen på svenska.

På finska löd samma passage "Om inget annat anges ... skall varje video filmas i en tagning ..." (orig. Ellei hakukohteen ohjeissa ole toisin mainittu, kukin video on kuvattava yhtenäisellä otolla ...), vilket gav vid handen att spelprovet kunde bestå av inspelningar från olika tillfällen.

Huruvida de sökande förväntas behärska ett enda eller alla stycken vid ett givet tillfälle kan påverka utfallet.

Dekanus Kaarlo Hildén beklagar Sibelius-Akademins översättningsmiss. Bild: Aku Häyrynen/lehtkiva-arkiv

Beklaglig miss

Enligt Sibelius-Akademins dekanus Kaarlo Hildén är tvetydigheten i anvisningarna beklaglig.

– Under tidspress har vi inte kunnat formulera det på bästa sätt. Vi beklagar att vi gjort ett misstag i formuleringen av anvisningarna.

Hildén uppger först att möjligheterna till olika tolkningar funnits oberoende av språk. En närläsning av instruktionerna visar ändå att tvetydigheten funnits i de finska och engelska språkversionerna, medan den svenska texten konsekvent talat om "videon" och "filen" i bestämd form singularis.

Trots att högskolan uppmärksammades på saken för en vecka sedan kvarstod skillnaderna mellan språkversionerna ännu på torsdagen.

Dispens

Kaarlo Hildén uppger att Sibelius-Akademin omedelbart började utreda saken då de sökande började fråga. Musikhögskolan preciserade att videoprov med flera tagningar är tillåtna och kontaktade de berörda, omkring 50 sökande av 1 200. Man valde också att förlänga tidsfristen för inlämningen med en vecka.

Kaarlo Hildén bedömer att den förlängda fristen har varit en tillräcklig korrigeringsåtgärd och att de sökandes rättssäkerhet inte har äventyrats.

– Frågorna från de finskspråkiga sökandena visar att de flesta har förstått anvisningarna på samma sätt som den svenska översättningen antyder, det vill säga att helheten ska spelas in oavbrutet. Situationen är i detta avseende liknande för alla sökandena, oberoende av språk, uppger Hildén.

Sibelius-Akademin har ordnat delvis digitala urvalsprov tidigare, men i och med coronakrisen blev provet heldigitalt.

Hildén säger att det är viktigt att noga utvärdera och analysera erfarenheterna av antagningsprocessen för framtiden.

– Vi vet inte hur världen ser ut om ett år. Det är möjligt att vi får fortsätta använda digitala möjligheter. På samma sätt är det viktigt att utvärdera erfarenheterna av distansundervisningen.

Hildén understryker att det finns många komponenter i videorna som lärarna inte kan eller bör ta hänsyn till som tekniskt förverkligande, instrument och övningsmöjligheter.

– Vi beaktar att videorna spelats in under varierande omständigheter. Bedömningen fokuserar enbart på kriterier som bestämts i förväg.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning