Slarviga instruktioner ledde till tolkningsdis i urvalsprov

Sibelius-Akademins instruktioner för att spela in videor var tvetydiga på finska men blev entydiga på svenska. Bild: Skärmavbild från Konstuniversitetets webbplats

Sibelius-Akademin kämpar med en besvärande miss i instruktionerna för videoinspelningar i årets antagning. Den finska texten öppnade för konkurrerande tolkningar, medan den svenska var entydig – till den sökandes nackdel.

På grund av coronakrisen ordnas urvalsprovet till Sibelius-Akademin i år i digital form och spelprovet där de sökande framför en handfull stycken ges i år i videoform i stället för live inför en jury....