Släpp inget virus i din trut, håll ut en stund ännu!

Bild: Wilfred Hildonen

Det finns ljus i coronatunneln. Det som fordras nu är Sven Duvas uthållighet och goda hjärta.

Denna pandemivinter går jag omkring och tänker på Johan Ludvig Runebergs dikt om Sven Duva.Ni vet, soldaten med det dåliga huvudet och det goda hjärtat som ensam höll stånd mot ett ryskt angrepp...