Slaget om snön: Vem ska hålla gatan ren?

Stadens inspektörer Aija Aftecht och Riitta Partanen dokumenterar övergångsstället vid Johannesplanen. Tomtens ägare, ett bränslebolag, får ytterligare en påminnelse att föra bort snön. Bild: Niklas Tallqvist

Herrelös is och snö är ett problem i Helsingfors centrum. Det händer att polisen måste ingripa.

Reglerna för vem som ska föra bort snöhögar och åtgärda potentiellt farlig is på trottoarerna är i princip ganska klara. Fastighetsägaren sköter trottoaren och staden körbanorna, parker och så vidare. Verkligheten är ibland en annan. Det framgår när HBL följer med på en granskningsrunda i södra Helsingfors.

Vid Johannesplanen, i hörnet av Sjömansgatan och Georgsgatan, finns en snöhög som är delvis på övergångsstället och som skymmer utsikten till vänster för fordonsförare som kör längs Sjömansgatan.

– Jo, den här har vi redan sagt till om, säger Riitta Partanen, som är en av fyra inspektörer vid Stadsmiljösektorn som på onsdagsmorgonen vandrar runt i Gardesstaden och Rödbergen.

I hörnet finns en bensinmack.

– Snöhögen är på bränslebolagets ansvar. Det är deras tomt.

Bild: Maija Hurme

Gatuunderhåll inbegriper bland annat plogning, halkbekämpning, renhållning av gatuområdet, reparation av gatubeläggning och trafikmärken.

Ansvaret för gatornas underhåll är delat mellan staden och tomtägaren så att ansvaret är delat i centrum, men utanför centrum är det staden som ansvarar. Se karta på stadens webbplats.

Plogning och sandning av gångbanorna hör till den fastighet som ligger intill gångbanan. Dessutom ska fastigheten föra bort snövallar som samlats på gångbanan eller bredvid den och försäkra sig om att rännstenen eller rännan för regnvatten bredvid gångbanan inte stockas igen.

Vinterunderhållet av buss- och spårvagnshållplatser hör till fastigheten om hållplatsen är på gångbanan invid fastigheten.

Källa: Helsingfors stad

Många arbetsuppgifter

Snöhögen och stället dokumenteras omsorgsfullt. Text och bild. På kontoret i Sörnäs förädlas rapporten från fältet till en artig uppmaning att vidta åtgärder som skickas till fastighetsägaren.

– Det brukar räcka. Fastighetsägaren har då några dygn tid på sig att få bort snön. Vi följer upp och är det så att inget hänt är följande steg hot om vite. Om staden för bort snöhögen kan det lätt kosta fastighetsägaren en tusenlapp, säger gruppförmannen Petri Ojala.

– Ibland är vi tvungna att ringa polisen. Och när polisen sedan ringer upp fastighetsägaren brukar det börja hända saker.

Det är ändå ovanligt och polisen har ju också andra uppdrag att ta hand om.

Inspektörerna som HBL får följa med är sakkunniga som beviljar olika tillstånd och granskar trafikarrangemang och de är med på möten mellan staden och byggföretag och fastighetsägare. Dessa sakkunniga, 14 personer vid Stadsmiljösektorn, har runt 8 000 sådana arbetsuppdrag per år.

Byggmaterial får inte lämnas på trottoaren som här i hörnet av Stora Robertsgatan och Stenhuggaregatan. Bild: Tommy Pohjola

Slarv med tillstånden

Många telefonsamtal från stadsborna handlar om is på trottoaren och snöhögar på allmänna parkeringar. Det lär ha kommit en del klagomål om Kaserngatan vid Kirurgiska sjukhuset.

– Åtminstone i dag verkar allt vara i bra skick. Ingen farlig is, säger Riitta Partanen.

En stund tidigare har vi stått och undrat över ett transportfordon som parkerat tvärs över körbanan vid Designmuseet. Det saknas varnande skyltning och det är ingen där som dirigerar om trafiken. Det är helt klart fel men, säger inspektörerna, ganska vanligt.

– Vi säger till och de säger jojo, vi är just klara, säger Reijo Alaoja.

Byggplatser ska arrangeras så att fri passage på trottoarer är möjlig. Detta slarvas det med, säger inspektörerna. Särskilt utländska byggarbetare och byggföretag förhåller sig med varierande allvar till reprimander. Slarv förekommer också med tillstånd att gräva upp gator. Firman tar nog reda på var kablar och rör dragits men orkar sedan inte vänta på att tillståndet godkänts.

På Sjömansgatan hittar vi en riktig favorit. Snöhögen är så stor att den täcker två parkeringsrutor. Här handlar det om boendeparkering och i staden finns det färre rutor än det finns bilar med boendeparkeringstillstånd. Men vems är snön? Den är ju inte på trottoaren, som i innerstaden är fastighetsägarens ansvarsområde och inte är den heller riktigt på körbanan som staden ska hålla ren?

– Det saknar betydelse vem som skyfflat dit snön. Det är fastighetsägaren som ska föra bort den, säger Reijo Alaoja.

På Sjömansgatan förundras inspektörerna över en snöhög som ockuperar två parkeringsplatser. Bild: Niklas Tallqvist

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning