Slå dig ner vid lägerelden

GEMENSKAP. Åsa Nybo, Amjad Sher, Houda Wahbi och Max Bremer ordnar Story Sharing-kaféer där asylsökande, invandrare och infödda finländare får lyssna på varandras livshistorier.Bild: Leif Weckström

På Story Sharing-kaféer möts invandrare, asylsökande och infödda finländare för att lyssna på varandras berättelser om smått och stort som förenar oss.