Skypo: Ökad olaglig underrättelseverksamhet mot Finland – Ryssland och Kina särskilt aktiva

Skyddspolisens chef Antti Pelttari. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Främmande stater bedrev flera gånger under fjolåret cyberspionage mot Finland, misstänker Skyddspolisen. Det är främst Ryssland och Kina som bedriver underrättelseverksamhet mot Finland, slår Skypo fast i sin färska årsbok.

Cyberspionaget riktar sig inte nödvändigtvis längre direkt mot den organisation som är av särskilt intresse, utan i stället spionerar främmande makter på organisationer och personer som inte tar lika allvarligt på IT-säkerheten och därför är lättare offer. De här personerna som står den högintressanta tjänsteinnehavaren eller organisationen nära, utnyttjas antingen direkt för informationsinhämtning eller som en kanal in i den organisation som spionaget riktas mot. Det här skriver Skyddspolisen i sin nypublicerade årsbok.

Spioneriet där stater misstänks ligga bakom verksamheten riktar sig i första hand mot finska staten, mot företag och mot privatpersoner. Med tanke på Finlands storlek finns det fortfarande gott om representanter för utländska underrättelsetjänster i Finland och särskilt intresserade av oss är de sedvanliga misstänkta, det vill säga Rysslands och Kinas underrättelsetjänster.

Så vad vill då de utländska spionerna eller underrättelseofficerarna som håller till i Finland? Jo, Främmande staters underrättelseverksamhet har som mål att förutse olika delområden i den finländska politiken och påverka det politiska beslutsfattandet.

Natodebatt och säkerhetspolitik extra intressant

Tyngdpunkten i de utländska underrättelseintressena i Finland låg år 2018, liksom de föregående åren, bland annat på Natodebatten, de utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjerna, Finlands ställning i EU:s sanktionspolitik och säkerhetsläget i Östersjöområdet.

Utöver det här var utländska underrättelsetjänster också intresserade av Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet, beredningsarbetet med de nya underrättelselagarna och Finlands militära internationella samarbeten.

– Cyberspionagevärlden har blivit aggressivare och intrång i system görs rentav med våld, säger chefen för Skyddspolisens cybersektion, Jyrki Kaipanen, i årsboken.

Värvar agenter också på gammaldags vis

Trots allt aktivare cyberspionage jobbar främmande staters underrättelsetjänster fortfarande med att finna och värva hemliga personkällor. Avsikten är att med hjälp av dem komma över information som annars inte skulle vara tillgänglig.

Främmande staters underrättelseorganisationer strävar också efter att värva medhjälpare som kan utnyttjas i försök att direkt eller indirekt påverka det politiska beslutsfattandet och den allmänna opinionen.

I årsboken gläds Skypo åt de nya underrättelselagarna och skriver att de klart förbättrar Skyddspolisens underrättelseförmåga.

– Terrorismhotet har ökat på bara några år och samtidigt har utvecklingen i våra närområden ytterligare förstärkt den olagliga underrättelseverksamhet som främmande makter bedriver mot Finland, säger Skyddspolisens chef Antti Pelttari som anser att lagändringarna är nödvändiga.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning