Skypo: I förhållande till andelen muslimer i Finland är mängden IS-krigare störst i världen

Skyddspolisens chef Antti Pelttari. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Skyddspolisen och inrikesministern varnar för risken för att också Finland kan utsättas för terrordåd. Myndigheterna är särkilt bekymrade över de finländska IS-krigare som återvänder från Irak och Syrien. Huvudbry vållar också de underjordiska salafistisk-jihadistiska grupperinger som numera verkar i Finland.

Totalt håller finska polisen ögonen på kring 300 personer i terrorismförebyggande syfte. De som utsätts för den noggrannaste hårdgranskningen är de drygt tjugo personer som har deltagit i de väpnade konflikterna i Irak och Syrien och därefter återvänt till Finland.

Skyddspolisen och inrikesministern anser det vara absolut nödvändigt att den underrättelselagstiftning som är under beredning får grönt ljus av riksdagen.

Den nya lagstiftningen ska göra det möjligt att med hjälp av datatrafikspaning följa kommunikation, såsom samtalsdata, till och från Finland till exempel ifall där den andra parten utgörs av IS ledning utomlands.

På så sätt kunde polisen identifiera de personer som har kontakt med IS från Finland.

– Vi är särkilt oroade över personer som har genomgått terroristutbildning och har skaffat sig erfarenhet av väpnad verksamhet. Som ni säkert kan förstå är det ett enormt resurskrävande arbete att ständigt följa de här personerna, säger inrikesminister Paula Risikko (Saml) som i morse bjöd in till en presskonferens på Skyddspolisen.

Skyddspolisen avslöjar att en finsk medborgare i fjol utförde ett självmodsdåd i Irak, men är i övrigt förtegen om detaljerna kring självmordsattacken.

Vid presskonferensen pekar Skyddspolisens chef, Antti Pelttari, på ett märkligt faktum: I förhållande till andelen muslimer av Finlands befolkning är mängden radikaliserade personer som har åkt i väg för att strida i Islamska statens, IS, led störst i världen. Varför det ligger till på det sättet vet Skyddspolisen inte.

– Över hälften av dem som har åkt i väg har bott hela sitt liv i Finland och har radikaliserats här. De som åker utgör en splittrad skara. Vissa är sådana som vi redan länge har hållit ögonen på men det finns också unga personer som plötsligt och snabbt har radikaliserats via kontakter på nätet. Det finns ingen enskild förklaring till varför det har blivit så, säger Pelttari.

Enligt Skyddspolisen är de återvändande krigarna ett av de största säkerhetshoten framöver.

Den växande skaran personer med erfarenhet av terroristverksamhet i praktiken har också medfört att det har uppstått underjordiska salafistisk-jihadistiska nätverk som är verksamma i Finland och som har kopplingar till internationell terrorism. Nätverken sprider propaganda och värvar nya anhängare.

Skyddspolisen håller fast vid samma lägesanalys som i fjol: Det vill säga det finns en förhöjd risk för enskilda terrordåd också i Finland, men Finland är inte ett förstahandsmål för terroristorganisationerna. Skyddspolisen känner inte till att det för stunden skulle planeras några terrordåd mot Finland.

För att skaffa information om:

Terrorism

Utländsk underrättelseverksamhet

Verksamhet som hotarsamhällsordningen och staten

Massförstörelsevapen

Spridande av varor med dubbla användningsområden som hotar den nationella säkerheten.

Verksamhet som hotar många människors liv eller livsviktiga funktioner i samhället.

Främmande makters verksamhet eller planer som kan skada utrikes- eller säkerhetspolitiken, vara till skada för Finlands internationella relationer och andra viktiga intressen.

Konflikter som hotar fred och säkerhet.

Verksamhet som hotar internationella krishanteringsoperationer.

Internationell organiserad brottslighet som hotar den nationella säkerheten.

Bild: Ksf Media

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning