Skypo har fullt upp med potentiella terrorister och ryska spioner

Skyddspolisens biträndande chef Seppo Ruotsalainen och chef Antti Pelttari. Bild: Lehtikuva: Heikki Saukkomaa

Cyberattacker mot Finland har blivit en del av vardagen. Samtidigt är de traditionella spionerna flitiga. I synnerhet ryska underrättelseorganisationer är aktiva hos oss, lyder Skyddspolisens budskap i den färska årsberättelsen.

Finländska företagsinnovationer, hemlig statlig information, i synnerhet sådan som gäller Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, intresserar främmande länders underrättetjänster, särskilt de ryska. Det slår annars så fåordiga Skyddspolisen, Skypo, fast i sin årsberättelse över fjolåret.

Skyddspolisen anser att hotet om terrorism är större än någonsin tidigare i Finland. Hälften av Skypos resurser går till terrorismbekämpning och antalet målpersoner som Skypo är tvungen att hålla koll på, uppges i dag vara 370 stycken. Av de här personerna bedöms kring en fjärdedel vara direkt farliga och kapabla att begå terroristdåd.

Skyddspolisen hör till de myndigheter som den senaste tiden har lobbat hårt för de kommande underrättelselagarna och passar på att göra det också vid publiceringen av årsrapporten. Skyddspolisen hoppas liksom försvarsmakten och vanliga polisen att de lagändringar som är under beredning och som skulle ge finländska myndigheter bättre möjligheter till bland annat cyberspaning, får grönt ljus i riksdagen.

Spionage hör till vardagen

Även om en betydande del av underrättelseverksamheten i dag äger rum på nätet är Finland också en arena för traditionella spioner. Skyddspolisen säger sig regelbundet stöta på utländska spionageförsök och påverkningsoperationer.

– Verksamheten görs i hemlighet och är långsiktig. Främmande makter försöker värva personer som direkt eller indirekt kan inverka på politiska beslut och den allmänna opinionen, säger Skyddspolisens chef Antti Pelttari och berättar att Skypo även under fjolåret fick kännedom om konkreta värvningsförsök av finländare.

Att Ryssland är särskilt aktivt på underrättelsefronten i Finland är ingen överraskning med tanke på Finlands geopolitiska sits. Tidigare år har Ryssland nämnts i årsrapporten men den här gången görs det explicit i Skyddspolisens pressmeddelande på ett sätt som inte lämnar rum för tolkning: "I synnerhet ryska underrättelseorganisationer är aktiva i Finland, men även andra stormakter är intresserade av oss."

– Vi säger samma sak som tidigare med lite andra ord. Vi vill säga att Ryssland är aktivt i Finland, men det handlar inte om någon linjeändring från vår sida, menar Pelttari.

Speciellt utsatta för utländsk underrättelseverksamhet är finländska beslutsfattare, deras närmaste krets, specialmedarbetare, experter och unga framtidsnamn.

– Personer som i framtiden bedöms inneha betydande positioner i samhället är givna mål eftersom de som bedriver underrättelseverksamhet, vill bearbeta dem för framtida bruk. Arbetet börjar i god tid långt innan det ger utdelning, säger biträdande Skypo-chefen Seppo Ruotsalainen.

Ett annat gissel är spionage med hjälp av sociala medier, en fråga som har aktualiserats de senaste dagarna i samband med härvan kring Facebook och företaget Cambridge Analytica som ska ha hjälpt Donald Trump att vinna det amerikanska presidentvalet.

– Sociala medier är ett område som vi följer väldigt noga. Vi har redan länge konstaterat att sociala medier används för statlig påverkan och dagligen får vi ny information om fall i sociala medier, säger Pelttari.

Seppo Ruotsalainen pekar ut två huvudsakliga aktörer bakom cyberattackerna som drabbar Finland: Organiserade kriminella ligor och andra länder. De förstnämnda är ute efter all tänkbar information som kan omvandlas till pengar, medan de sistnämnda lyder order och tar reda på vad den statliga beställaren vill veta, antingen genom att luska ut specifika uppgifter, eller genom att samla in stora mängder material, varav bara vissa delar är till nytta.

I fjol fick Skyddspolisen kännedom om flera fall där en statlig aktör låg bakom en cyberattack mot ett finländskt företag.

Antalet spioner hemligt

I motsats till säkerhetspolisen i Sverige, Säpo, som har varnat för att regimen i Moskva bedriver illegal underrättelseverksamhet i stor skala och uppger att var tredje tjänsteman på ryska ambassaden i Stockholm klassas som spion, vägrar finska Skypo säga något om hur många diplomater som bedöms vara underrättelseofficerare under diplomatisk täckmantel.

– Det finns utländska underrättelseofficerare som är permanent stationerade i Finland, men vi säger inte hur många, eftersom det skulle avslöja vad vi vet om deras verksamhet, säger Ruotsalainen.

De senaste decennierna har det hänt att Finland har sparkat ut utländska underrättelseofficerare men hur många och när det har skett, kommenterar Skypo heller inte.

När det gäller personspaning är de utländska underrättelseofficerarna centrala och har i uppgift att bygga upp nätverk och samla in information. Underrättelseofficerarna är särskilt intresserade av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

– Underrättelseorganisationerna är intresserade av bakgrunden till Finlands utrikespolitiska beslut och syftena med dem, även sådan information som inte är offentlig, säger Pelttari.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning