Skyfallen blir kraftigare – uppvärmningen förändrar stormarnas dynamik

De regn som stormarna för med sig kommer att bli kraftigare med klimatförändringen även om inte stormarna blir det, visar forskningen i Mika Rantanens doktorsavhandling. Bild: Niklas Tallqvist

Översvämningarna tidigareläggs från vår till vinter och stormarna för kraftigare regn över Europa när den globala medeltemperaturen stiger. Mika Rantanens avhandling visar på mekanismer bakom förändringarna.

Regnen i samband med stormarna blir kraftigare med klimatförändringen, men det är oklart om också stormarna kommer att bli kraftigare. Det säger Mika Rantanen, forskare vid Meteorologiska institutet,...