Skyddspolisens hela verksamhet ska övervakas av riksdagen

Hela Skyddspolisens verksamhet ska underställas parlamentarisk övervakning, anser riksdagens försvarsutskott.

Enligt Helsingin Sanomat anser utskottet att den nuvarande övervakningen av Skyddspolisens underrättelse- och spaningsverksamhet inte är tillräcklig.

Försvarsutskottets betänkande innebär att riksdagens behandling av spaningslagarna nu torde avancera då riksdagens största oppositionsparti SDP också är med på noterna. SDP har tidigare meddelat att partiet stöder en påskyndad behandling av spaningslagarna endast om hela Skyddspolisens verksamhet underställs riksdagens övervakning.

– Ifall Skyddspolisen får större befogenheter så måste vi också övervaka bättre hur Skypo använder sig av sina nya spaningsuppgifter, säger SDP:s ordförande Antti Rinne till tidningen.

Frågan är ännu inte avgjord utan förutsätter en egen mangling i grundlagsutskottet. Det behövs sammanlagt stöd av 166 riksdagsledamöter eller fem sjättedelars majoritet i riksdagen för att en lag ska kunna behandlas i brådskande ordning.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning