Skyddspolisen tiger om tillslaget i Åboland

Skyddspolisens chef Antti Pelttari (t.v.) och polisöverdirektör Seppo Kolehmainen deltog i ett seminarium om säkerhetssituationen i Finland i riksdagen på onsdagen. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Skyddspolisen vill inte kommentera helgens händelser i Åboland. Det omfattande tillslaget har väckt diskussion om huruvida Finlands nationella säkerhet är hotad.

Skyddspolisens chef Antti Pelttari vill inte diskutera tillslaget i Åbolands skärgård i helgen. Pelttari anser att ärendet i det här skedet ligger hos Centralkriminalpolisen, som ansvarar för utredningen.

Pelttari är också förtegen om huruvida Skyddspolisen har följt med det misstänkta företaget Airiston Helmis aktiviteter.

– Jag tar inte ställning till den saken. Det är klart att vi följer fenomen som berör den nationella säkerheten, men jag tar inte ställning till det här fallet. Det är Centralkriminalpolisens uppgift, säger Pelttari.

Centralkriminalpolisens omfattande tillslag ledde till att två män, en rysk och en estnisk medborgare, häktades på tisdagen. Männen är misstänkta för en rad allvarliga brott, bland annat grov penningtvätt och grovt skattebedrägeri. Båda två är anställda på det misstänkta företaget.

Företaget Airiston Helmi har under de senaste åren köpt flera tomter på strategiskt viktiga områden i Åbolands skärgård. Pengarna bakom företaget är ryska, vilket har lett till spekulationer om huruvida fallet har en koppling till Finlands nationella säkerhet.

Pelttari säger att Skyddspolisen bedömer alla sådana fenomen som berör den nationella säkerheten och deras potentiella konsekvenser.

– Finlands säkerhetssituation har förändrats även på den här punkten och vi måste ta den här sortens hybridhot och cyberhot på allvar, säger han.

Han tar inte ställning till hur oroad han är över enskilda utländska tomtköp. I stället passar han på att berömma den planerade ändringen i underrättelselagstiftningen som förbereds för tillfället.

– Den ger myndigheter bättre chanser att svara på nya hot.

Fråga om spionage?

Enligt Pelttari har Finland haft en tendens att ignorera säkerhetsaspekter i samband med lagstiftningsarbetet. Han sällar sig till skaran som anser att en säkerhetskonsekvensbedömning bör göras i samband med alla nya lagstiftningsprojekt.

– Förändringen i den finska säkerhetssituationen anknyter till den bredare förändringen i Europa. Den europeiska säkerhetssituationen har förändrats radikalt under de senaste 5–7 åren, säger han.

Pelttari avslöjar inte om han anser att tillslaget i Åboland har en koppling till den nationella säkerheten.

– Det är fråga om Centralkriminalpolisens utredning. Centralkriminalpolisen ansvarar för kommunikationen.

Betraktar du det som sannolikt att fallet involverar spionage?

– Jag kommenterar inte den saken, säger Pelttari.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning