Skyddshem i akut behov av mer resurser

Bild: Mikko Stig

Telefonen ringer på skyddshemmet men den anställda har ofta den tunga uppgiften att berätta att det är fullsatt.

– De som ringer är alltid besvikna och oroliga. Tröskeln att söka sig till skyddshem är hög. När det sedan inte finns plats känns det katastrofalt för en människa som utsatts för våld, säger verksamhetsledare Karola Grönlund.

I fjol måste man säga nej till första alternativet för skyddshem för var fjärde sökande. I huvudstaden var läget värre: hälften fick ingen plats. Nu är situationen ännu värre, under januari–juni blev 55 procent av dem som sökte sig till skyddshem i huvudstaden utan plats eller annan kristjänst. Drygt 100 av dem som avvisades var vuxna och kring 80 barn. Plats hittades för kring 160 klienter.

Statistiken avslöjar inte om en avvisad klient tog emot tjänsten som erbjöds. Grönlund säger att man för klienter i Helsingfors oftast hittar en ledig plats i Tammerfors eller Åbo, ibland till och med i Rovaniemi.

– Folk vill oftast inte bege sig till andra städer om läget inte är ovanligt allvarligt. En del återvänder till samma våldsamma förhållanden som de lämnat, säger Grönlund.

I Vanda är läget ännu dystrare. Upp till 65 procent av de 140 som sökte sig till skyddshem under våren fick ingen plats.

Hotellinkvartering vid behov

Generalsekreteraren för Förbundet för mödra- och skyddshem Riitta Särkelä säger att målet är att inte behöva avvisa en enda människa. Hon anser att krisjouren bör inkvartera en människa i nöd tillfälligt till och med på hotell.

– I det läget blir de utan kamratstöd och tjänsterna på skyddshemmet. De anställdas krishjälp är en väsentlig del av stödet på skyddshemmet.

I och med att Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet trädde i kraft i Finland i augusti flyttades finansieringen över från kommunerna till staten. Finansieringen ska öka med två miljoner euro per år. 2015 var finansieringen kring 11 miljoner euro.

– Om finansieringen ökar med endast två miljoner euro per år blir utvecklingen för långsam. Vi kan inte bygga tillräckligt med nya skyddshem, säger Särkelä, som önskar att finansieringen skulle öka med fyra miljoner euro för att kunna trygga byggandet av nya enheter och underlätta situationen.

Social- och hälsovårdsministeriets finansieringsförslag blir offentlig i början av augusti.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning