Skyddsfonden för Skärgårdshavet söker projekt att finansiera

Skyddsfonden för Skärgårdshavet finansierar projekt vars målsättning är att förbättra Skärgårdshavets tillstånd. Vårens ansökan stänger den 29 mars.

Ansökningar om finansiering kan lämnas in fortlöpande till Skyddsfonden för Skärgårdshavet. Förvaltningsnämnden för Skyddsfonden för Skärgårdshavet behandlar projektidéerna och ansökningarna minst två gånger om året och lägger fram finansieringsförslagen för Centrum Balticum-stiftelsens styrelse.

– Skärgårdshavet ger mycket, nu är det dags att ge tillbaka. Varje droppe behövs och från dessa droppar växer en stor våg, skriver Skyddsfonden i ett pressmeddelande.

Vårens ansökan stänger 29 mars och höstens ansökningstidtabell publiceras i augusti. Skyddsfonden ordnar också öppna morgonkaffetillfällen varannan tisdag morgon på Gamla Stortorget 7 i Åbo.

45 projekt i Skärgårdshavets tillrinningsområden fått finansiering via Skyddsfonden sedan 2008. Nya metoder för vattenskydd, uppstädning av havet, konstruering av ett tiotal våtmarker, vassröjning i igenvuxna vikar, undersökning av 14 bystränders tillstånd, kartering av vattendragets tillstånd, nytt miljöutbildningsmaterial, fotoutställning, renovering av vattendrag, avloppsplaner för glesbygden och rådgivning för lantbruk är några av de projekt som har förverkligast.

Under det senaste decenniet har Skyddsfonden för Skärgårdshavet kanaliserat cirka 460 000 euro till vattenskyddsarbete och olika kampanjer. Skyddsfonden för Skärgårdshavet är en del av Centrum Balticum–stiftelsen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03