Skval finns det gott om

Varför utnyttjar Yle inte sitt digra klassiska kunnande och stora arkiv för att upprätthålla en högklassig radiokanal med klassisk musik?

Tack Kaj Eklund för inlägget om Yle Vega (HBL 16.2). Håller helt med.

Jag vill lyfta fram en, som jag uppfattar, annan olägenhet. Varför blev Yles klassiska kanal digital när just de lyssnare som mest lyssnar på kanalen inte kan tillgodogöra sig innehållet för att de är traditionella radiolyssnare och inte går omkring med hörlurar eller har läsplattor att tillgå.

Jag har själv övergett Vega för några år sedan, lyssnar bara sporadiskt. Kan inte med skvalet, för att inte tala om musiken. Yle Extrem har aldrig varit ett alternativ.

När Yle Klassinen, som är en kanal med hög standard, blev digital, övergick jag till den kommersiella konkurrenten, men på sistone har också den ökat talets andel till förfång för musiken.

Dessutom har Radio Classic programpresentatörer vilka under en och samma presentation inte förmår uttala vare sig de vanligaste kompositörernas, kompositionernas och de medverkandes namn rätt! Oerhört störande.

Skval och tal finns det gott om i etern, varför utnyttjar Yle inte sitt digra klassiska kunnande och stora arkiv för att upprätthålla en högklassig radiokanal med klassisk musik?

På det skulle alla vinna och Yle kunde profilera sig på ett positivt sätt.

Bo Bergström Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03