Skulpturer av vardagsföremål och marängaktiga färgkakor

Helsinki Contemporary avslutar året med separatutställningen Repetitions som presenterar de svenska konstnärerna Lukas Göthman och Michael Johansson. Bild: Jussi Tiainen

De svenska konstnärerna Lukas Göthman och Michael Johansson närmar sig sina motiv via repetition. Johanssons skulpturala installationer väcker ömt igenkännande, medan man vill äta Göthmans glänsande färgsmet.

Det far en känsla av lika mått ömhet och igenkännande genom mig. Mikrofiberduken är från det svenska varuhuset för många och användbara ting. Minnet är fysiskt, fuktigt och lätt. Med den har jag ofta...