Skuggorna över ÅA ligger tunga

ÅA står nu inför en verkligt viktig och avgörande uppgift att i stort rena sitt anseende!

Det är verkligen synd att ett bra universitet skall bli utsatt för någonting som absolut inte borde få förekomma i universitetssammanhang, där ärlighet, hög moral och vetenskaplig rättframhet borde vara självklarheter. – Vi fick nyligen läsa Johan Ahlkvists insändare (VN 25.10) som behandlar plagiatet vid en av fakulteterna. Saken blir knappast bättre av att diplomarbetet som plagierats "uppgraderats" till doktorsnivå – om man tolkar incidenten såsom fan skulle göra.

Att jag tog fram skrivmaskinen beror ingalunda på att jag som tidigare professor vid universitetet skulle vilja lägga sten på börda. Nej, det är nog ärendets genomruttenhet som fick mig att reagera. Och likaså kravet att man givetvis bör få slut på dylikt mygel och kränkande av vedertagna vetenskapliga normer. Man har likaså rätt att särskilt i en bildningens högborg förvänta sig att självklara etiska regler efterföljs.

ÅA förväntas vidta nödiga åtgärder för att rena sitt anseende och för att helt utesluta liknande fusk. Det kan inte vara så att samma professor i årtionden utmärker sig som myglare. Jag vet av personlig erfarenhet – denne professor var dekanus även för tio år sedan – att en skuggsökande till min tidigare professur ger utrymme för överraskande ommöbleringar bland de övriga sökandena. Med en skuggsökande menar jag en person utan allvarliga avsikter visavi professuren; han återtar plötsligt sin ansökan, och voilà står de två superprofessorernas kandidat som nummer ett! Skuggan blev absolut inte lättare av att man högre upp i administrationen fann för gott att "vänta ut" överklagan från det sidsteppade laboratoriet.

Detta som exempel på hur man blankt struntar i etik och moral i universitetsvärlden. Samma kråksång verkar fortfarande vara i full gång. Kan man ens längre lita på att den vetenskapliga sidan är klanderfri? ÅA står nu inför en verkligt viktig och avgörande uppgift att i stort rena sitt anseende!

Bruno Lönnberg professor emeritus, Åbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning