Skrotpremien gav staten 25 miljoner

Föryngring. 8 000 gamla bilar ersattes av nya när staten delade ut skrotningspremier i fjol. Också för staten var det en bra affär.Bild: Hbl Arkiv

Fjolårets skrotningspremiekampanj fick många att köpa nya bilar med lägre utsläpp. Den blev inte minst en god affär för staten. Bilskatter och moms gav en extra nettoinkomst på 25,5 miljoner euro.

I fjol kunde den som var tillräckligt snabb lämna in sin gamla bil till skrotning och få en premie på 1 500 euro. Pengarna fick användas om man i stället köpte en ny bil med låga utsläpp. Målet med det statsfinansierade experimentet var att föryngra bilparken och få bort de smutsigaste och trafikfarligaste bilarna från vägarna. Dessutom gjorde kampanjen att de gamla bilarna styrdes in till auktoriserade bilskrotar som tar hand om problemavfall och råmaterial på rätt sätt.

Aktiverade bilbranschen

Enligt den uppföljning som Trafi och bilbranschen gjorde efter kampanjens slut hade 60 procent av de nya bilarna aldrig blivit köpta utan premien. De flesta skulle ha köpt en begagnad bil eller kört vidare med den gamla. Bara en av tio tillfrågade skulle ha köpt en ny bil oberoende av kampanjen.

Den grupp bilköpare som utnyttjade skrotningspremien var yngre än bilköparen i genomsnitt, och andelen kvinnor och låginkomsttagare var större. Nästan 40 procent av bilköparna köpte sin första helt nya bil.

Av de skrotade bilarna var 5 500 fortfarande i trafik och 2 500 avregistrerade vrak. Bara en av tio skulle ha skrotats utan premien som motivation. Bilarnas ålder var i snitt 18,6 år, ungefär 2,5 år yngre än de övriga som skrotades under samma period.

God affär för alla

Av de pengar som totalt investerades i nya bilar under skrotpremieperioden fick staten 28,4 miljoner euro i bilskatter och 27,5 miljoner i momsintäkter. Uppskattningsvis 17,0 miljoner i bilskatter och 16,5 miljoner i momsavgifter kommer från bilar som annars inte hade köpts. Drar man bort de åtta miljoner som experimentet kostade staten i premier blir nettovinsten 25,5 miljoner euro.

Skrotpremieförsöket som finansierades av staten och bilbranschen var en framgång för alla. Anslagen för de första 3 000 bilarna tog slut på knappt två månader och det extra anslaget för ytterligare 5 000 bilar var också snabbt förbrukat.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33