Skrotningspremie för hus kan vara en lösning när bostaden inte går att sälja

Bild: Mostphotos

Att flytta från en avfolkningskommun kan vara knepigt då man inte får sin bostad såld. Problemet kunde lösas med en skrotningspremie.

Vad ska man göra då man får ett jobb på annan ort men inte kan ta emot det eftersom man inte får sin nuvarande bostad såld eller uthyrd? Det är ett problem som inte är helt ovanligt i avfolkningskommuner.

En möjlig lösning kunde vara att man får en skrotningspremie, på samma sätt som man får det för att skrota en uttjänt bil.

Det skriver Timo Metsola, som är styrelseordförande för bolaget Vuokraturva som bland annat hyr ut och investerar i bostäder.

– Staten betalar en skrotningspremie för att man skrotar en gammal bil. Det kunde kanske löna sig att införa samma logik för bostäder i avfolkningskommuner, skriver Metsola.

Han framförde sin idé i ett blogginlägg på Vuokraturvas hemsida på lördagen som en reaktion på ett konstaterande av presidentkandidat Sauli Niinistö i Yles presidentvalsdebatt på torsdagen.

Niinistö föreslog då att personer som lider av sjunkande bostadspriser i avfolkningsbygder kunde få ett ekonomiskt stöd.

I sitt inlägg skriver Metsola att vi måste acceptera att alla bostäder inte kommer att hitta en köpare. Överutbudet av bostäder i avfolkningskommuner är ett problem som bara blir värre om inget görs.

– Om vi godtar att de mest hopplösa objekten på bostadsmarknaden rivs och att staten deltar genom att betala en skrotningspremie kan bostadsmarknaden vitaliseras på ett nationellt plan, skriver Metsola.

Han skriver att stödet till avfolkningskommuner borde ses som en del av en stödet för en strukturomvandling som vitaliserar samhället som helhet. Det är till fördel för hela landet att folk kan flytta för att hitta jobb.

– Personligen ser jag dessutom denna form av solidaritet som ett viktigt samhälleligt kitt, skriver Metsola.

Han konstaterar att om man låter det uppstå ett överutbud av bostäder i avfolkningskommuner så är det som att ge bostadsmarknaden i dessa kommuner en dödsstöt.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00