Skrotat munskyddstvång glädjer Anna Kocharov – vars son behöver läsa läppar

Anna Kocharova tillsammans med sonen Antonio, 4 år. Bild: Privat

En lag som föreskriver munskydd vore bra, förutsatt att den tar hänsyn till alla, säger Anna Kocharov. Hennes son behöver se munnar för att greppa vad människor säger.

Beskedet från grundlagsutskottet var tydligt. Som sådan är den föreslagna lagen om begränsningar i rörelsefrihet grundlagsstridig.

Därmed störtade även det munskyddstvång som regeringen hade velat införa, om än med mindre marginal.

Den delen av lagen hade inneburit att den som bryter mot tvånget att bära munskydd i affärer, kollektivtrafik eller annan inomhusmiljö hade dömts till böter på 40 euro.

Mats Löfström (SFP) som är ledamot i grundlagsutskottet säger att tvånget i sig inte behöver vara i strid med grundlagen, men att vissa praktiska scenarier måste klargöras om regeringen vill ge lagen en andra chans.

– För det första finns det finländare som lever under fattigdomsgränsen. För dem är ett paket munskydd en betydande kostnad. Då måste regeringen säkerställa att alla har möjlighet att köpa munskydd.

Statliga järnvägsbolaget VR har infört ett eget munskyddstvång på tåg och i stationsbyggnader. Det nationella tvånget strandade däremot på onsdagen. Arkivbild från i höstas då tvånget ännu inte införts. Bild: Cata Portin

Dessutom innehöll lagen – om den tolkats till punkt och pricka – en del bisarra detaljer.

– Som den var skriven så hade en särbo som besöker sin partner i dess hem varit tvungen att bära munskydd. Det är såklart ingen som övervakar det men vi utgår alltid från att människor måste följa lagen. Därför behöver den skrivas på ett sådant sätt att man inte bryter mot lagen när man träffar sin partner.

Det är alltid viktigt att hitta praktiska lösningar för alla personer och deras omständigheter ifall man vill införa ett krav, säger han.

– Så det fanns en del att jobba med.

Beroende av synliga munnar

En som glädjer sig över att lagen stoppades är Åbobon Anna Kocharov.

– Det känns som om åtgärderna varit så brådskande att ingen tänkt på att det finns olika människor med olika risker.

Hennes fyraåriga son Antonio lider av en hjärnskada. Hans symtom liknar autism och för att förstå vad som pågår runtomkring honom är han beroende av att läsa läppar. Om han är olycklig och gråter tröstar ett leende, säger hans mamma.

Anna Kocharova tillsammans med sonen Antonio, 4 år. Bild: Privat

Men det ser man inte genom munskydd.

– I höstas var vi i Italien, där hans pappa kommer ifrån. På vägen tillbaka hade Finnair infört tvång på munskydd och om min son inte sovit hela vägen hade jag inte fått kontakt med honom.

För sonen står inte bara känslan av trygghet på spel – utan även hans talförmåga. Genom att läsa läppar och härma vuxna lär sig Antonio att prata.

Familjen bytte nyligen talterapeut eftersom den förra tvingades bära munskydd under terapisessionerna.

Samma problem uppstod på daghemmet då Åbo för några veckor sedan gick in för munskyddskrav för alla i personalen. Därmed skrotades sonens enda chans att läsa läppar och uppfatta mimik, nämligen visir.

– Alla på dagiset är mycket snälla. Men de binds av byråkrati, säger Anna Kocharov.

Hennes förslag är att köpa in genomskinliga munskydd. Sådana finns i många webbaffärer och är relativt förmånliga, säger hon och tillägger att det vore räddningen inte bara för personer med autism utan även för hörselskadade.

Men att Anna Kocharov helt skulle motsätta sig en lag är inte fallet. Det avgörande är vad som står i den.

– En lag vore mycket positivt för alla! I nuläget bestämmer alla arbetsgivare var för sig. Bäst vore en lag där det skrivs att det finns barn med funktionsvariationer som behöver se munnen och ansiktet.

Skjuts på framtiden

Riksdagsledamoten Mats Löfström skulle däremot helst se att fler företag självmant införde krav på munskydd. Det har de offentliga kollektivtrafikbolagen HRT och VR redan gjort.

– Effekterna av kraftiga rekommendationer har varit väldigt lyckade. De allra flesta vill ta ansvar, säger han.

– Vi har heller inte obegränsade resurser – det finns bara 7 000 poliser i Finland, och alla kan inte användas för att övervaka det här.

Lagen skulle ha trätt i kraft tidigast den 12 april. Löfströms gissning är att en omarbetad lag kan bli verklighet i slutet av april, om regeringen väljer att gå vidare med en.

Han upprepar ordet: Om.

Mats Löfström, SFP-riksdagsledamot och medlem i grundlagsutskottet. Arkivbild. Bild: Henri Forss/SPT

Rättelse 6 april klockan 7.30: Grundlagsvidrig ändrat till grundlagsstridig i första stycket av brödtexten.

Regeringens lagförslag gick om intet och kan därför inte träda i kraft innan slutet av april, bedömer Mats Löfström.

Om tvånget klubbats igenom hade alla finländare födda 2007 eller tidigare omfattats av det, dock inte personer som av medicinska skäl inte kan eller ska bära munskydd.

De hade tvingats bära munskydd i kollektivtrafik och inomhusmiljöer, då de träffar personer som inte bor i samma hushåll.

Lagen gav ingen fingervisning om vilken sorts munskydd lagen föreskriver: Det viktiga är att skyddet täcker mun och näsa, hette det.

Polisen hade kunnat bötfälla förbrytare med en summa på 40 euro.

En rad länder i Europa har infört lagar på munskydd eller andningsskydd: Tyskland, Frankrike, Storbritannien med flera.

Källa: Riksdagen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning