Skrivfel och dåligt språk bedöms inte i nytt läskompetensprov

Studentprovet i modersmål digitaliseras nästa år. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Finlands gymnasistförbund applåderar det nya modersmålsprovet, där språkriktighet inte ska bedömas i provets ena del.

Det första digitala studentprovet i modersmål ordnas hösten 2018 och i dag publicerade Studentexamensnämnden bedömningskriterierna. Provet kommer att bestå av två delar: provet i skrivkompetens och provet i läskompetens.

Provet i skrivkompetens ska mäta examinandernas förmåga att uttrycka sig i skrift samt att klä sina tankar i ord och behärska temahelheter. Provet i läskompetens ska däremot bedöma förmågan att analysera, tolka, utvärdera och tillgodogöra sig olika texter utifrån deras syfte, uttrycksmedel och kontext, skriver Studentexamensnämnden i ett meddelande på sin hemsida.

Provet i läskompetens ska bestå av två delar, där den ena fokuserar på fack- och medietexter och den andra på skönlitterära texter.

"Därmed får läsning av skönlitterära och andra fiktiva texter en större betydelse i provet, när examinanderna alltid måste välja en uppgift med sådana texter", skriver Studentexamensnämnden.

Mindre fokus på språkriktighet

Redan på förhand riktade modersmålslärare kritik mot de nya bedömningskriterierna. Ordförande för Helsingforsregionens modersmålslärare Elisa Kilponen befarade i slutet av november i Helsingin Sanomat att gymnasiestuderande börjar fokusera mindre på språkvård, då man kan klara av hälften av provet utan ett klanderfritt språk.

Nu skriver Studentexamensnämnden att framställningssättet nog kommer att beaktas också i läskompetensprovet – i fråga om svarets begriplighet, tydlighet och logik. En klanderfri språkdräkt eller iakttagande av språkriktighetsnormer kommer däremot inte att bedömas.

Finlands gymnasistförbund är nöjt med det nya modersmålsprovet och anser inte att den innebär lägre krav på goda modersmålskunskaper.

– Det vore rätt så egendomligt att arrangera två prov där man bedömer samma saker. Nu har man gett proven klart olika profil. En kritisk och analytisk läsförmåga är en central förmåga i dagens textfyllda värld, och det är fint att den har en tydlig och stark roll i modersmålsprovets ena del, säger förbundets ordförande Pietu Heiskanen i ett pressmeddelande.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning