Skrev kolumn i FPA:s tidskrift – blev av med sitt stöd

Bild: HBL-Arkiv/Kristoffer Åberg

Folkpensionsanstalten lockade en frilansande skribent in i en arbetslöshetsfälla. Tuomas Muraja skriver på sociala medier om hur han känner sig lurad av systemet.

Tuomas Muraja skrev på uppmaning av Folkpensionsanstalten, FPA, en krönika om hur det är att vara frilansskribent och arbetslös.

Muraja var en av de slumpvist utvalda personer som i två års tid fick basinkomst. I kolumnen skrev han om sina erfarenheter av försöket och hur det är nu när försöket är avslutat.

På sociala medier skriver Muraja att han har blivit utan arbetsmarknadsstöd på grund av att han skrev kolumnen som publicerades i FPA:s egen organisationstidskrift Sosiaalivakuutus. När han fick arvode av FPA räknas han nämligen som företagare.

I kolumnen kritiserar han hur byråkratiska FPA:s arbetslöshetsförmåner är och hur oklar gränsen är mellan att vara företagare, arbetslös och frilans.

– FPA är en genial dubbelförnedrare. Först blir jag ombedd att skriva om en arbetslös människas vardag i FPA:s tidning. Därefter klassar FPA mig som företagare som inte är berättigad till stöd. Min sysselsättning torde inte uppfylla aktiveringsmodellens kriterier, skriver Muraja på Twitter.

FPA har svarat på Murajas kritik på Twitter.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46