Skotsk mus och finländsk patient knäcker Parkinson

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

En internationell forskargrupp har upptäckt ett genetiskt fel som förorsakar den neurologiska sjukdomen Parkinson. En skotsk mus och en finländsk patient ledde forskarna i rätt riktning.

Genombrottet kan öppna nya möjligheter att utveckla medicineringen och vården av patienter som har drabbats av Parkinsons sjukdom, skriver Helsingfors universitet i ett pressmeddelande.

Orsakerna till Parkinsons sjukdom har hittills varit okända. Tidigare forskning har pekat ut två gener som producerar Pink1- och Parkin-proteiner, som anses ligga bakom ärftlig Parkinsons sjukdom.

Nu har forskarna vid det skotska universitetet i Dundee lyckats bena ut att det är en aminosyra som går under namnet serin-65 som aktiverar Parkin-genens verksamhet och därmed förorsakar Parkinsons sjukdom.

Motsvarande upptäckt har också gjorts i Finland. Enligt forskarna Risto Pohjola-Pirhonen, Anu Wartiovaara och Pentti Tienari kan Pink1-genen inte starta Parkinsons sjukdom ifall aminosyran serin-65 saknas och patienten har en genetisk förändring. I Skottland gjordes upptäckten via studier av möss medan det finländska forskarteamet upptäckte sambandet i vården av en patient med Parkinsons sjukdom.

– Det känns fint att grundforskningen kan ge oväntad, betydelsefull information om orsakerna till uppkomsten av Parkinsons sjukdom, säger forskaren Tom McWilliams vid Helsingfors universitet i pressmeddelandet.

Forskningsresultaten publicerades på onsdagen i den vetenskapliga tidskriften Open Biology.