Skört och rått porträtt av dotterskap – Koko Hubaras Bechi synar moder- och dotterskapet ur alla vinklar

Vad är en bra mamma? Vad är en dålig? Och vad lägger grunden för moderskapets konturer, kriterier och krav? Essäisten och bloggaren Koko Hubara debuterar som romanförfattare. Bild: Niklas Sandstrom

Koko Hubaras romandebut porträtterar moderskapets väsen och problem, och är laddad med råa känslor och lekfullhet. Men varför känns det som att Hubara egentligen ville skriva en essä?

"En hurdan mamma har jag varit för dig?" Det är en mamma som ställer frågan till sin dotter, efter att dottern berättat att hon är gravid, lite i förbifarten, i en enda utandning, över en kopp kaffe....